Ukategorisert

Arbeiderpartiet er ikke et frihetsprosjekt

Det er mulig å si mye rart om Arbeiderpartiet, men partiet har ikke frontet frihet for borgerne, i alle fall ikke slik som liberalister definerer frihet.

I dag feiret Arbeiderpartiet sitt 125-årsjubileum. Feiringen startet med at partileder og statsminister Jens Stoltenberg talte. Det var en tale med et variert innhold, men en del av talen dreide seg om at Arbeiderpartiets mange prosjekt var et stort frihetsprosjekt.

Stoltenberg har en merkelig definisjon av frihet. Arbeiderpartiet har aldri, heller ikke nå, akseptert eiendomsrettighetene. Borgerne får ikke bestemme over egen eiendom, uansett om det er penger, kropp, bygning eller bedrift. Politikere som ikke lar borgerne styre over egne penger eller egen kropp, for å bruke to eksempler, er ikke forkjempere for frihet.

I den delen av talen hvor Stoltenberg snakket om offentlig sektor var han god. Politikere som ønsker en stor stat er avhengige av inntekter fra skatter og avgifter. At Arbeiderpartiet av avhengig av skattepenger la ikke statsministeren skjul på i talen han holdt på markeringen.

Arbeiderpartipolitikere, gratulerer med dagen. Frihetsforkjempere er dere ikke!

Mest lest

Arrangementer