Ukategorisert

Katastrofe for mange lag og foreninger

Over 500 organisasjoner kan miste lotterigodkjenningen fra Lotteritilsynet.

En stor del av frivillig sektor finansierer driften gjennom ulike lotteri. Uten lotteritillatelse blir det vanskelig å få balanse i budsjettene. Norske organisasjoner må forholde seg til et strengt regelverk for å få tillatelse til å arrangere lotteri. Mye av aktivitetene i organisasjonene er frivillig arbeid og dugnad.

Lotteritilsynet sendte i juni ut over 1 600 forhåndsvarsel til lag og foreninger om at godkjenningen som lotteriverdig organisasjon kunne bli trukket tilbake. Årsaken er manglende regnskapsrapportering innen fastsatt frist.

Forhåpentligvis klarer de som har fått melding fra tilsynet, å få inn regnskapsrapporten slik at de beholder den statlige lotterikonsesjonen.

Uten muligheter til å arrangere lotteri vil store deler av frivillig sektor ramle sammen.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
    Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
  • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
    Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?