Ukategorisert

Katastrofe for mange lag og foreninger

Over 500 organisasjoner kan miste lotterigodkjenningen fra Lotteritilsynet.

En stor del av frivillig sektor finansierer driften gjennom ulike lotteri. Uten lotteritillatelse blir det vanskelig å få balanse i budsjettene. Norske organisasjoner må forholde seg til et strengt regelverk for å få tillatelse til å arrangere lotteri. Mye av aktivitetene i organisasjonene er frivillig arbeid og dugnad.

Lotteritilsynet sendte i juni ut over 1 600 forhåndsvarsel til lag og foreninger om at godkjenningen som lotteriverdig organisasjon kunne bli trukket tilbake. Årsaken er manglende regnskapsrapportering innen fastsatt frist.

Forhåpentligvis klarer de som har fått melding fra tilsynet, å få inn regnskapsrapporten slik at de beholder den statlige lotterikonsesjonen.

Uten muligheter til å arrangere lotteri vil store deler av frivillig sektor ramle sammen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer