Kommentar

Støttegruppens slagside

Arbeiderpartiet er i en vanskelig dobbeltrolle når partiets ungdom var ofre 22.juli ifjor samtidig som Ap er det største av partiene som har sittet med makten siden 2005, og dermed hatt ansvar for manglende gjennomføring av beredskapstiltak mot terror. Med tanke på at det var AUF’ere som ble drept 22.juli ifjor er det ikke så rart at støttegruppen preges av folk med sympati for Ap.

At støttegruppen dermed preges av en viss slagside har vist seg gjentatte ganger. Nå sist ved at dens leder Trond Henry Blattmann (selv Ap-politiker) krever handlingskraft av Stortinget fremfor partipolitisk krangel (følge NRK). Blattmann tar tilsynelatende ikke inn over seg at Stortingets rolle ifølge grunnloven blant annet er å føre kontroll med regjeringens virksomhet.

Når 22.julikommisjonens rapport avdekker så stor og bred svikt i statsforvaltningen og ytre etater kan ikke Stortingets kontrollkomite unnlate å følge opp dette, ved å forsøke å avdekke hva som gikk galt, hvorfor det gikk galt – og hvem som har ansvaret. Ja, Blattmann kan selv risikere å bli innkalt til Kontrollkomiteens høringer. Blattmann var rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet frem til kort tid før bombeattentatet og Utøya-massakren 22.juli ifjor. Det er dette departementet som har ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet.

Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Regjeringen og statsminister Jens Stoltenberg har valgt å ta ansvar for nå å gjennomføre de beredskapstiltakene som ikke var gjennomført før terrorangrepet, og samtidig gjennomføre de forbedringspunktene 22.julikommisjonen har anbefalt. Samtidig skal Stortingets kontrollkomite avdekke hva som har blitt gjort og ikke gjort før 22.juliangrepet – og hvem som har ansvaret.

Regjeringen gjør det som regjeringen har ansvar for. Stortinget gjør det som Stortinget har ansvar for. Ja, faktisk et ansvar grunnloven pålegger de folkevalgte.

Såpass burde en så politisk erfaren person som Trond Henry Blattmann forstå.

Det er ikke støttegruppens ansvar å beskytte Stoltenbergregjeringen mot kritikk. Selv om man er partifelle av statsministeren. Det burde også være innlysende for Blattmann.

Mest lest

Arrangementer