Notiser

Intervju med redaksjonssjefen for Harde fakta

For fire år siden ble redaksjonssjef for TV2s nyskapning, aktualitetsprogrammet Harde fakta intervjuet av Liberaleren i vår serie “Før høsten”. Et par av svarene han gav har vist seg å være populære blant de mest venstrevridde. Som Magnus Marsdal. De lenker til intervjuet, på Facebook. Så Liberaleren kan jo ikke være dårligere. Sommerintervjuet med Christopher Rødsten leser du her. Forøvrig intervjuet vi to år senere også Magnus Marsdal i vår sommerserie “Om bøker, markedskultur og sånt”. Dèt intervjuet kan du lese her.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?