Ukategorisert

Litt rart, litt lite troverdig?

Onsdag kveld var det premiere på TV2-programmet «Harde Fakta». Programskaperne skal ha ros for at programmet var under tretti minutt. Det ga tempo i sendingen.

Jon Hustad & co fokuserte på boliger, skattefinansierte kampanjer og hadde en egen post med tittelen subsidietoppen.

Subsidierangeringen var litt morsom og rangeringen kan være lærerik for mange. Det er opplysningsarbeid på merkelige støtteordninger, og skattefinansierte støtteordninger kryr det av i Norge.

Boligdelen av sendingen var merkelig. Jon Hustad skulle vektlagt den private eiendomsretten, altså at boligeierne må få utforme egen bolig på den måten hver enkelt synes er best. Byggeteknisk forskrift Tek 10 er bare en liten del av rammeverket som begrenser friheten over egen eiendom.

Det burde vært følgende konklusjon på fokuset på holdningskampanjer; det er ikke statens rolle å påvirke vanene som borgerne har. Det bør være klinkende likegyldig om røykekampanjer virker eller ikke. Jon Hustad, grenser for politikk!

Program nummer to i serien «Harde Fakta» kommer onsdag 5. september.

Mest lest

Arrangementer