Ukategorisert

På tide med mer kunnskap

Det blir antatt at Fremskrittspartiet i landets nordligste fylke tjener oppslutning på kampen mot Finnmarkseiendommen (FeFo) og Finnmarksloven.

Ideologisk har FrP noen gode poeng, selv om FrPs språkbruk kan være kraftig kost.

Finnmarkseiendommen er grunneier av 95% av Finnmark fylke.
Finnmarksloven fra 17. juni 2005 gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke. FeFo ledes av et styre på 6 personer. Finnmark fylkesting og Sametinget velger 3 styremedlemmer hver.

Mer informasjon om Finnmarkseiendommen er tilgjengelig på fefo.no.

I disse dager vil 3000 tilfeldige finnmarkinger få et spørreskjema i posten hvor de blir spurt om hva de mener om Finnmarkseiendommen (FeFo).

FeFo har vært omdiskutert siden opprettelsen i 2006 og engasjementet blant folk i fylket har i perioder vært stort. FeFo er en betydningsfull institusjon som forvalter av store naturressurser og arealer. Likevel er det lite systematisk kunnskap om hvordan innbyggerne i Finnmark ser på FeFo.

Formålet med undersøkelsen er å undersøke folks oppfatninger om FeFo. Undersøkelsen vil bringe ny og viktig kunnskap inn i den offentlige samfunnsdebatten.

Spørreskjemaet inngår som en del av en større undersøkelse om Finnmarkseiendommen (FeFo). Spørreskjemaet inneholder både spørsmål som direkte handler om FeFo, og spørsmål som omhandler Sametinget, Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen, og spørsmål knyttet til generelle holdninger til samfunn og natur.

Det er Forskningsfond Nord-Norge som finansierer undersøkelsen, skriver Norut i en pressemelding.

Undersøkelsen er veldig spennende fordi det er lite kunnskap om hvordan innbyggerne ser på den omstridte organiseringen som Stortinget har vedtatt i Finnmark.

Mest lest

Arrangementer