Ukategorisert

Et godt råd til SV-lederen; sett grenser for politikk!

Dersom Audun Lysbakken virkelig vil ha færre byråkrater, skal han få råd fra Liberaleren.

Sett grenser for politikk, la offentlig sektor få færre oppgaver. Det vil gi færre ansatte og dermed også færre skattefinansierte byråkrater.

I dag har det vært medieoppslag om at SV-lederen ønsker færre byråkrater, blant annet oppslag på Politisk.no.

Liberaleren har tidligere gitt tre eksempler på hvordan redusere byråkratiet i Norge. Eksemplene er så gode at vi gjentar dem gjerne.

Eksempel 1; legg ned fylkeskommunen
Å legge ned fylkeskommunen og dermed overføre oppgaver til kommunene og private aktører, betyr at for eksempel fylkesrådmannen og hans stab blir uten oppgaver. Ikke fryktelig mange personer som blir rammet av effektiviseringen, men det gir færre byråkrater i Norge. Nå har nedleggelse av fylkeskommunen andre positive ringvirkninger, men det er en annen debatt.

Eksempel 2; kommunesammenslåing
La meg bruke Vadsø og Vardø i Finnmark som eksempel, to kommuner der kommunesentrene ligger noen få mil unna hverandre.

Kommunesammenslåing betyr blant annet ett rådhus. Det betyr ett parti med ordfører, rådmannen og rådmannens stab. For Vadsø og Vardø vil det samlet sett være noen millioner kroner i mindre utgifter på kommunesammenslåing, penger som politikerne kan prioritere på andre formål. PS: Aller helst redusere skattenivået, men nokså utenkelig ettersom Arbeiderpartiet og SV har flertall i Vadsø kommunestyre, den klart største kommunen målt i innbyggertall i mitt eksempel.

Eksempel 3; avvikle lotterilovgivningen
Avvikle lotterilovgivningen, blant annet lotteriloven. Det vil gi mye mer frihet for lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter.

Slik liberalisering vil gjøre Lotteritilsynet overflødig. Rask telling viser at det i alle fall er 17 ansatte i dette tilsynet, personer som burde jobbet med noe annet enn å forvalte lotteri- og pengespilltilbud i Norge.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Jeg er motstander av demokratietJeg er motstander av demokratiet
  Demokrati er en ineffektiv og umoralsk styreform.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.