Ukategorisert

Et godt råd til SV-lederen; sett grenser for politikk!

Dersom Audun Lysbakken virkelig vil ha færre byråkrater, skal han få råd fra Liberaleren.

Sett grenser for politikk, la offentlig sektor få færre oppgaver. Det vil gi færre ansatte og dermed også færre skattefinansierte byråkrater.

I dag har det vært medieoppslag om at SV-lederen ønsker færre byråkrater, blant annet oppslag på Politisk.no.

Liberaleren har tidligere gitt tre eksempler på hvordan redusere byråkratiet i Norge. Eksemplene er så gode at vi gjentar dem gjerne.

Eksempel 1; legg ned fylkeskommunen
Å legge ned fylkeskommunen og dermed overføre oppgaver til kommunene og private aktører, betyr at for eksempel fylkesrådmannen og hans stab blir uten oppgaver. Ikke fryktelig mange personer som blir rammet av effektiviseringen, men det gir færre byråkrater i Norge. Nå har nedleggelse av fylkeskommunen andre positive ringvirkninger, men det er en annen debatt.

Eksempel 2; kommunesammenslåing
La meg bruke Vadsø og Vardø i Finnmark som eksempel, to kommuner der kommunesentrene ligger noen få mil unna hverandre.

Kommunesammenslåing betyr blant annet ett rådhus. Det betyr ett parti med ordfører, rådmannen og rådmannens stab. For Vadsø og Vardø vil det samlet sett være noen millioner kroner i mindre utgifter på kommunesammenslåing, penger som politikerne kan prioritere på andre formål. PS: Aller helst redusere skattenivået, men nokså utenkelig ettersom Arbeiderpartiet og SV har flertall i Vadsø kommunestyre, den klart største kommunen målt i innbyggertall i mitt eksempel.

Eksempel 3; avvikle lotterilovgivningen
Avvikle lotterilovgivningen, blant annet lotteriloven. Det vil gi mye mer frihet for lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter.

Slik liberalisering vil gjøre Lotteritilsynet overflødig. Rask telling viser at det i alle fall er 17 ansatte i dette tilsynet, personer som burde jobbet med noe annet enn å forvalte lotteri- og pengespilltilbud i Norge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer