Ukategorisert

Ikke kall dem sosialister!

Politikere og politiske interesserte personer har en uvane med å kalle personer de er uenige med for sosialister. Sett merkelappen på rett plass!

Spesielt FrP-politikere, men også en del i Høyre, kaller gjerne arbeiderpartipolitikere for sosialister. Som regel er det feil karakteristikk av politiske motstandere.

Det er ingen sosialistiske parti på Stortinget i denne valgperioden, også SV har forlatt sosialismen i praktisk politikk. Det finnes flere ulike varianter av sosialistisk definisjon ettersom hvem som blir spurt, men fellesnevneren er at produksjonsmidlene i bred forstand er eid av en et kollektiv. Ingen parti på Stortinget forfekter dette konsekvent!

Sentralt i sosialdemokratiet, en ideologi som står sterkt i norsk politikk, står blandingsøkonomien og alle partiene på Stortinget fører en politikk der blandingsøkonomi blir vektlagt i betydelig grad. Det er én av flere grunner til at mange liberalister som leser Liberaleren trofast, anser FrP som et sosialdemokratisk parti. FrP er et blandingsøkonomiparti på Stortinget!

Ikke sett falske merkelapper på arbeiderpartisosialdemokrater. De fortjener å bli kalt det de er, og sosialdemokrati bør ikke være en hedersbetegnelse.

Mest lest

Arrangementer