Notiser

Foreslår nasjonal hotellmerking

Det er utrolig at et såkalt liberalistisk parti har sentrale folkevalgte representanter som ønsker at myndighetene skal merke hotell, Ib Thomsen vil ha nasjonal hotellmerking, ifølge Frp.no.

Grenser for politikk, Ib, grenser for politikk!

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Joar
Joar
9 years ago

FrP har aldri egentlig skjønt dette med grenser for politikk, det vil si: De skjønner det sporadisk når det er på linje med folkemeningen og nyttig for meningsmålingene å sette grenser for politikk. FrP er egentlig ikke liberalister, bare populister. Jeg tror det er en illusjon at et FrP i posisjon vil greie å sette grenser for politikk og faktisk krympe statens rolle og inngrep i individers liv og hverdag.

Konrad
9 years ago

Hmm, vel. Her lurer jeg på om Liberaleren igjen er mer katolsk enn Paven. Staten (og frivillige organisasjoner) merker og klassifiserer mye. F.eks. «godkjent bilverksted», «godkjent for ansvarsrett» eller «autorisert installatør». Slik merking gir en viktig pekepinn for forbrukeren om hvilken kvalitet og godkjenninger tjenesten har. I forbrukermarkedet handler det om å jevne ut maktforholdene mellom bedrifter og forbrukere. Bankene er pliktige til å oppgi kostnader og reell rente på sine produkter. Hvorfor skal ikke hotellene være pliktige til å informere om kvalitet på sitt produkt? Norge et av få land som ikke bruker stjerner, til stor frustrasjon for turister… Read more »

Joar
Joar
9 years ago

Det er enorm forskjell, både prinsipielt og i praksis, på om det er staten eller ikke-statlige organisasjoner som driver merkeordningene. Det bør helt klart være det siste. Hvis det er så voldsomt stor frustrasjon blant turister på at vi ikke har stjerner på hoteller i Norge, skulle man tro at hotellene selv hadde interesse av å lage en slik ordning. Selv finner jeg at slike stjerneordninger ofte er ganske meningsløse. Hoteller kan for eksempel få positiv uttelling for å ha hårtørker, strykejern og pornokanaler på TVen men og dermed ende opp med tre eller fire stjerner til tross for at… Read more »

Konrad
9 years ago

Joar: Joda, system for stjernemerking av hoteller er ikke spesielt treffsikkert bl.a. fordi det vektlegger ting som du og jeg ikke bryr oss om. Stjerner gir likevel en god pekepinn om hvilket komfortnivå det er snakk om. Mitt poeng var først og fremst prinsippielt: Å sikre god og pålitelig informasjon til forbrukerne er helt sentralt for at markedet skal fungere. I motsetning til hva nyklassiske økonomer og harde liberalister innbiller seg oppstår ikke et velfungerende marked spontant, allerede Adams Smith påpekte at det er tvertimot. Dette handler ikke om at staten selv skal drive næringsvirksomhet, men at staten skal lage… Read more »

Joar
Joar
9 years ago

Man kan forsvare statlig inngripen ved alvorlig markedssvikt, f.eks når det dannes monopol.
At det er et fravær av hotellmerkingsordning i Norge kan knapt karakteriseres som alvorlig markedssvikt.

Joar
Joar
9 years ago

For å si det sånn: Hvis det er _her_ man lista skal legges for når staten skal gripe inn og justere markeder, kan man knapt kalle seg selv annet enn sosialdemokrat.
Det hadde vært en grei sak om f.eks AP gikk inn for noe slikt som dette, men at FrP fronter denne politikken og samtidig smykker seg med liberalist-tittelen når det er populistisk lønnsomt vitner det bare om uærlighet og/eller manglende bevissthet rundt sin egen erklærte ideologi.

Konrad
9 years ago

Du har rett i at det ikke dreier seg om en alvorlig markedssvikt. På den annen side er ikke inngrepet alvorlig heller.

Andy
Andy
9 years ago

På den ene siden ser jeg muligens et visst behov for en standard som forteller forbrukeren hvilken standard h*n kan forvente. Men si meg; denne standarden er da alerede til en viss grad tilstede? Selv uten stjerner, vinkler, kryss eller «sopper». (?) Det er ikke veldig vanskelig å finne ut! På den andre siden synes jeg strengt tatt at onkel stat allerede bruker uhorvelige mengder av mine og dine penger på ting jeg (og vel også dere andre) ikke *egentlig* har noen som helst nytte av. Listen er igrunnen allerede uendelig. Jeg ville sette mye større pris på å få… Read more »

Fra arkivet