Ukategorisert

Svein Flåtten (H) advarer mot regjeringens tollpolitikk

Denne gangen er budskapet fra Høyre så godt, at vi tar omtrent hele artikkelen som ble publisert på Hoyre.no i dag.

Økning av toll på hortensia og generelt økt tollvern for mat hit til landet skaper reaksjoner.

–Reaksjonene fra Danmark bør være en alvorlig vekker for statsråd Trond Giske og regjeringen, selv om hortensiasaken muligens kan bortforklares som en presisering av en ubrukt regel, sier Svein Flåtten.

– Men hvis regjeringen nå følger opp hortensiastriden og krangelen med danskene med å øke importvernet generelt i budsjettet så vil det være et tydelig signal om at vi er mer opptatt av oss selv enn av våre ingåtte EØS/EU-avtaler. Det er ikke annet å vente enn at vår avtalemotpart blir forbannet for en utvikling som er stikk i strid med dette, og over at vi har en handelsminister som tafatt erklærer at slik er det bare, sier Flåtten, som sikter til EØS-avtalens artikkel 19 som fastslår at partene – Norge og Europa – skal arbeide for en liberalisering og økning av handelen, sier Flåtten.

Det var i forrige uke det ble kjent, gjennom Nationen, at tollvern er blant de sakene Senterpartiet prioriterer sterkest i regjeringen i statsbudsjettet 2013.

Mest lest

Arrangementer