Ukategorisert

Fem grunner til å legalisere cannabis

Mon tro hva ledelsen i Høyre sier når «gode» høyremennesker vil legalisere cannabis? Vakkert fra Eirik Løkke!

Eirik Løkke er rådgiver i Civita. På nettstedet til Civita kommer han med fem grunner til å legalisere cannabis.

«1. Frie, selvstendige borgere bør prinsipielt få bestemme over egen kropp, selv om dette materialiserer seg annerledes enn hva politikerne ønsker. Dessuten er det vanskelig, nær umulig, å finne en felles standard for alle, ulike mennesker har ulike preferanser og bør selv tillates å forfølge disse på ens egen måte.

2. Selv om man godtar premisset om en paternalistisk stat, som skal beskytte borgerne mot seg selv, er den påståtte skaden av cannabisbruk særs omstridt. Forskning viser at cannabisbruk sannsynligvis er mindre skadelig, og har mindre konsekvenser for kroppen enn eksempelvis alkohol og nikotin.

3. Cannabisbruk representerer ingen fare mot andre borgere, hvilket burde være den primære årsak for å forby noe. Det er videre lite som tyder på at det har en vesentlig samfunnsskadelig effekt.

4. Staten bør ikke forby alt den ikke liker. Straffeloven egner seg svært dårlig som oppdragsverktøy. Tvert imot, man burde være svært varsom med å ta i bruk straffeloven mot borgere som ikke representerer noen fare mot seg selv eller andre.

5. Staten og politiet bør konsentrere seg om langt viktigere oppgaver. Å forfølge mennesker som bruker cannabis er ressurssløsing – det å begrense oppgaver for politiet har en selvstendig verdi.»

Tags:

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

1. Tiltredes i hovedsak, dog med det forbehold at staten tar vare på oss når vi blir syke, ergo bør staten også veilede oss til ikke å bli syke.
2. Cannabis er ikke ufarlig, men klart mindre skadelig enn alkohol eller tobakk.
3. Viktig poeng
4. Tiltredes
5. Meget viktig poeng, men dette praktiseres vel allerede i stillhet av politiet?

Kjersti Almåsvold
Kjersti Almåsvold
9 years ago

Yes, helt enig, på en betingelse – at det frie, selvstendige mennesket som skal ha rett til å forgifte og ødelegge seg selv, også tar ansvar for seg selv. Den som snakker om frie, selvsfendiges menneskers rett til å gjøre som de vil, glemmer noen ganger at vi er sosiale vesener, vi ikke bare trenger andre, men vi er avhengig av andre. Denne artikkelen går inn i kategorien egoisme og har ingenting med sosialliberalsime eller liberal å gjøre. I en liberal verden tar enkeltindividet ansvar for seg selv og sine handlinger. I vårt samfunn forventes at helsapparatet skal stå klart… Read more »

Kjersti Almåsvold
Kjersti Almåsvold
9 years ago

Så lenge det er folk som er villig til å bryte loven vil det finnes illegale markeder. Det gjelder nikotin, alkohol, håndverk, økonomi, narkotika. Skal vi bare tillate alt fordi det eksisterer et uregulert marked? Påstanden om at cannabis er mindre farlig enn alkohol og nikotin er så totalt kunnskapsløs og ansvarsløst, at jeg hadde ikke ventet å finne sånne påstander her. I dag vites at risikoen for psykiske problemer/skader er langt størrer enn det som tidligere er hevdet, spesielt gjelder dette unge folk, der selv små mengder kan gi psykisk relaterte problemer senere i livet.

Gullstandard
9 years ago

Vel, ta en tur på legevakta lørdag natt og tell opp antall som er skadet av folk som «har røykt». Gjenta øvelsen med «fulle».

Forøvrig er det egentlig irrrelevant, hva folk skader seg selv med er deres egen sak, hva de skader andre med er en politisak. (burde ha vært).

Kjersti Almåsvold
Kjersti Almåsvold
9 years ago

Jeg begynner å bli ganske lei av at alle forkjemperne for legalisring viser til alkohol, for å begrunne hvorfor det samme skal skje med narkotika. Det er en særdeles viktig forskjell på narkotika og alkohol. Alkohol er ikke skadelig i fornuftige mengder. Alkohol brukt riktig kan være helsefremmende. Slik er det med svært mye av det som omgir oss, herunder mat. Narkotika kan være farlig, avhengighetsskapende og dødelig i EN dose. Narkotiske stoffer er legemidler og skal behandles deretter. Cannabis som du og andre hevder er ufarlig er bare tull. Skadevirkningene av cannabis er langt større og verre enn det… Read more »

Anonyom
Anonyom
9 years ago

@Kjersti Ja, for enkelte kan cannabis utløse eller forverre midlertidige eller langvarige psykiske problemer. Men for det store flertallet er det ikke slik. Sammenliknet med andre rusmidler er rusmidlet av de fleste seriøse forskere og leger ansett for å være langt lavere. Der jeg vokste opp brukte nesten alle cannabis. Av de jeg vokste opp sammen med som brukte cannabis var det kanskje én av seksti som fikk (i dette tilfellet midlertidige) psykiske problemer av det. Kun to stykker endte opp med et avhengighetsproblem. Ca. halvparten av dem bruker det fortsatt, men mindre enn i studietiden. Ikke ulikt hvordan folk… Read more »

Anonyom
Anonyom
9 years ago

*langt mindre skadelig enn de fleste andre rusmidler.

Kjersti Almåsvold
Kjersti Almåsvold
9 years ago

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6230195.ece Hvis alle forkjemperne for enda flere rusmidler hadde brukt energien på å bekjempe og bygge holdninger, ville det vært et viktig steg i retning av mindre marked. Blir det mer eller mindre bruk av rusmidler med legalisering? Blir markedet større eller mindre? Vil flere eller færre unge bruke det? Vil kriminaliteten bli borte? Får vi færre problemer på arbeidsplasser, i trafikken etc når dette er tillatt? Hvis noe er umoralsk her, må det være alle de som mener forbudet er noe tull, trosser det og på den måten bidrar til å skape uheldige holdninger og opprettholde kriminelle markeder. Det… Read more »

Thor Børresen
9 years ago

Det er noe overraskende å se Almåsvolds tro på forbudslinjen og bruker dagens velferdsmodell til å begrunne sitt standpunkt.
Det må være grunn til å spørre om dagens forbud virker?
Hvis man ser kun økonomisk på det, vil jeg tro at samfunnet ville ha langt større effekt om man brukte penger på oppsøkende hjelpearbeid fremfor «krigen mot narkotika» og straffeforfølgelse av personer for deres valg.
For noen år siden hadde NRK et tankevekkende program, hvor alle ekspertene var samstemte i at dersom man skulle velge ett rusmiddel som skulle være tillat, så falt valget på hasjen.

Anonym
Anonym
9 years ago

@Kjersti Jeg er ikke noen «forkjemper for enda flere rusmidler». Hasj har kommet for å bli. I følge sosialantropologer har man i alle samfunn og siden tidenes morgen brukt forskjellige rusmidler. At det bare er ett av disse rusmidlene, rusmidlet til en seirende vestlig sivilisasjon, som attpåtil er et av de mest skadelige, som skal være tillatt internasjonalt er absurd og diskriminerende. At man ikke kan applisere moderne forskning for å tilby et utvalg av tryggere rusmidler er også absurd. Ved legalisering vil bruken være omtrent den samme, vil jeg tro, men en del vil velge tryggere alternativer til alkohol… Read more »

Anonym
Anonym
9 years ago

Ang. den forskningen du viser til om kreftfare så viser den ikke at marihuana dobler kreftfaren, den bare viser at de som har brukt det har større fare for den typen kreft. Det kan være mange andre sammenhenger, så det blir feil å trekke konklusjoner i retning overskriften. Forøvrig har omfattende studier vist at marihuana ikke fører til lungekreft.

Anonym
Anonym
9 years ago

Fra arkivet

 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
  Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
  Max Eastman endte opp som markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.