Ukategorisert

En ordning uten tvang

Denne delen av FrPs program foran valget i 2013 bør FpU få bestemme uten påvirkning fra FrP-politikere som ønsker å stjele deler av livet til en del ungdommer.

Det er Himanshu Gulati, formann i FpU, som i liberalistisk ånd tar til ordet for å avvikle verneplikten.

Han påpeker at kun et fåtall av Europeiske land har beholdt verneplikten, samt at våre nærmeste allierte USA og Storbritannia begge har en yrkeshær. Sverige avskaffet nylig den obligatoriske førstegangstjenesten, ifølge Fpu.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer