Ukategorisert

Debatt om TV-skatt

Også i vårt naboland er det debatter om TV-skatten, også kalt kringkastingsavgiften i offisielle sammenhenger i Norge,

I dag klokken 13.00 kom rapporten fra den svenske «public service-komiteen», som ble utnevnt av regjeringen for å se på finansieringsformen for radio og fjernsyn. Utvalget foreslår å fjerne tv-lisensen, og at alle over 18 år heller skal betale en tv-skatt. Skatten skal beregnes etter inntektens størrelse, ifølge NRK.

Lignende debatter er det i de politiske partiene i Norge for tiden, i forbindelse med stortingsprogrammene for neste valgperiode. Dessverre er det kun i Fremskrittspartiet det er røster, riktig nok ganske svake røster, som ønsker å avvikle hele skattefinansierte NRK i løpet av neste valgperiode.

Det har vært et betydelig mindretall på Stortinget som har ønsket å avvikle TV-skatten og heller gi penger til NRK over statsbudsjettet. Om det mindretallet er like stort etter at partiene har vedtatt programmene, gjenstår å se.

Liberaleren er en aktør som ønsker klare grenser for politikk. Vi mener statens rolle bør være som regulator og lovgiver, ikke som en aktør i markedet. Vår løsning er den beste, men løsningen har ikke støtte hos sosialdemokratiske politikere som stiller til valg neste høst.

Mest lest

Arrangementer