Ukategorisert

Gi politiet færre oppgaver!

Det bør bli et mye sterkere fokus på prioriteringer i politiet og på oppgavene politikerne gir denne etaten.

Politikerne bør ikke vedta meningsløse forbud som politiet får som oppgave å følge opp, og hver enkelt politimester må bli flinkere til å prioritere hvordan pengene skal brukes.

Det er et oppslag Adressa.no som viser at det er liten sammenheng mellom penger som politikerne bevilger og størrelsen på politistyrken. En budsjettøkning på 150 millioner kroner til politiet i Sør-Trøndelag siden 2005 er spist opp av lønnsvekst, økte kostnader, investeringer og sivile stillinger, ifølge oppslaget.

Skattefinansierte penger løser ikke mange problemer dersom viljen til å prioritere mangler.

Mest lest

Arrangementer