Ukategorisert

Hyggelig svar fra Høyre

Liberaleren sendte inn hjertesak til Høyre, etter at partiet kom med oppfordringen på eget nettsted.

Vi har fått svar:
«Takk for at du sendte inn din hjertesak. Den beste politikken er den vi skaper sammen. Ditt innspill vi bli delt ut til programkomiteens medlemmer, slik at de kan få nye ideer og skape bedre løsninger i Høyres stortingsvalgprogram 2013–2017.»

E-posten er signert politisk rådgiver Mette Tønder.

Liberaleren sendte inn følgende hjertesak:
«-Fjerne inntektsskatten.
-Fjerne formueskatten.
-Fjerne dokumentavgiften.

Begrunnelse: Mindre penger i statskassen gir økt frihet for de fleste av oss!»

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
9 years ago

Meget bra BMS. Du hadde fortsatt greid å balansere budsjettet. Det er mer å kutte her. Både på inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden er doblet siden 2003.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2011/statens-inntekter-og-utgifter—en-overs.html?id=660116

Voodoo-king
Voodoo-king
9 years ago

hehe, ufattelige 82.3 milliarder blir brukt på statens kjerneoppgaver (forsvar + politi/rettsvesen) i tillegg til innfrastruktur (vei og jernbane), dette er mindre enn 3% av BNP. Spørsmål Hvem er villig til å betale en frivillig skatt på 3% av egen inntekt og allikevel oppleve at like mye penger er tilgjengelig for statens kjerneoppgaver mot at en slipper alle andre skatter og avgifter? Vi ser at mye er mulig dersom en dropper alle skatter og avgifter samtidig som en heller betaler en frivillig skatt på ca 10% av egen inntekt. Det bør være fullt mulig å bygge lyntog mellom både den… Read more »

Mest lest

Fra arkivet