Ukategorisert

Venstre – et godt valg for liberalister?

Efter gårsdagens paneldebatt og utspørring av kandidater til Venstres stortingsvalgliste i Akershus må jeg stille meg selv spørsmålet om Venstre er et godt valg for liberalister. Som overskriften på artikkelen om paneldebatten indikerer, var kandidatenes svar nedslående å høre på for liberalister.

Glem «blåhippien» Sveinung Rotevatn. Glem at Unge Venstres «nyliberalistiske linje» skremmer både sentrumskamerater og sosialister. Noen ideologisk orienterte ungdommer bidrar ikke til at Venstre kan ses på som et godt valg for liberalister, om paneldeltagerne var representative for partiet. Men rett skal være rett; Venstre skal bedømmes på politikken. For kandidatene skal jo stå på det landsmøtevedtatte partiprogrammet?

Stor avstand til liberalister
Man kan ikke vente undre fra at parti som først nylig kvittet seg med den idelogiske hybridmerkelappen sosialliberal. Jeg vil gå ut fra at også for Unge Venstre vil mange av svarene også oppfattes som sterkt negative. UVs sterke engasjement og argumenter i narkotikapolitikken har åpenbart ikke sunket inn blant kveldens paneldeltagere. Hvis kveldens panel var representative tviler jeg på at bl.a programkomiteens liberale standpunkter i gen- og bioteknologisaker i 1.utkastet til nytt partiprogram overlever landsmøtet.

Mitt engasjement mot KrF (se gårsdagens artikkel om paneldebatten) som en del av et regjeringsalternativ/-samarbeid har naturligvis med at partiet er illiberalt i verdispørsmål og sosialdemokratiske i økonomisk politikk. Som Jan Arild Snoen har konkludert med på nettstedet Minerva vil KrF være en bremsekloss for nødvendige liberale reformer. Og Venstre som liberalt parti mister troverdighet ved å samarbeide med et så illiberalt og utgiftsglad parti som KrF.

Venstre er ikke spesielt liberale i ruspolitikken. Det er ikke liberalt å være for Vinmonopolet, selv om man vil tillate salg av vin i butikk. Det er inkonsekvent å være for omsetning av rusmidler som alkohol og tobakk, men samtidig for at narkotikabruk skal være kriminalisert. Idag brukes cannabis som medisin en rekke steder, og Stortinget har selv uthulet forbudet ved å tillate sprøyterom, sprøytebuss, behandling med metadon, subutex, samt LAR-prosjektet. Det er åpenbart at Unge Venstre fortsatt har en (stor) jobb å gjøre på dette området.

Også Venstre rammes av min kritikk av KrF når det gjelder grenser for statens makt. Kveldens panel var påfallende vage i svare på hvor det skal kuttes i offentlig pengebruk. Kutt i skatter og avgifter og privatisering av offentlige oppgaver var fraværende som temaer. Det var bra at leder i Akershus Unge Venstre, Tord Hustveit tok opp den høye tollen på import av grønnsaker fra utlandet, men heller ikke individets rett til å handle lovlige varer uavhengig av landegrenser var noe stort tema for panelet.

Få kandidater tilstede – vanskelig jobb for nominasjonskomiteen
Selv om såpass som 40 – 50 personer valgte å være tilstede, og høre på de to som sannsynligvis kommer til å ende i en kampvotering om 1.plassen på nominasjonsmøtet 08.november er jeg usikker på hvor representative deltagerne var for lokallagene. Og panelet var altfor smalt rent geografisk selv om det var «topptungt». To viktige personer i fylkeslaget, mangeårig fylkesleder Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum) og Runar Bålsrud (ordfører i Hurdal) hadde i løpet av sommeren kommet til at de ikke ville kjempe om en topplass på listen. Romerike står dermed uten sine sterkeste kandidater, og kan risikere å havne utenom de 3 – 4 øverste plassene på listen. At Asker, som en sterk rival til Bærum ikke var representert, anser jeg som påfallende. Det er mange brikker som skal til før puslespillet av en valgliste er ferdiglagt. Nominasjonskomiteen får en vanskelig jobb, og jeg tviler på om de ble veldig mye klokere av kveldens møte.

Hva med sjansene til kveldens paneldeltagere? Erik Lundeby representerer en sterk Venstre-kommune i Follo. Siri Engesæth vil nok ikke kunne overskygge sambygding og stortingsrepresentant Borghild Tenden, men om Abid Q. Raja vinner førsteplassen kan Engesæth nå høyt opp. Spesielt fordi Bærum har så stor andel av Venstre-stemmene i Akershus.

Raja – regionuavhengig?
Abid Q. Raja var panelets 3.medlem i Bærum Venstre. Men til Liberaleren sa Raja at han ikke anser seg som representant for èn spesiell region i fylket. Han vil representere hele fylket, og mente at lokallagene på Nedre Romerike var de som kjørte ham frem som kandidat i nominasjonsprosessen. Men hva Raja anser seg som, kan være lite relevant når lokallagene skal «komponere» en god listetopp (altså de 3 – 4 øverste plassene). Han kan bli oppfattet som Bærumskandidat og representant for vestregionen. Da vil de andre regionene kreve plass til «sine» om Raja vinner 1.plassen. Dette kan gjøre det vanskelig for Siri Engesæth å nå opp blant de 2 – 3 øverste på listen.

Nominasjonskomiteens leder Astrid Ramnefjell

Nominasjonskomiteen, med Astrid Ramnefjell fra Bærum i spissen, får en vanskelig jobb i Akershus Venstre. Komiteen var godt representert på kveldens møte.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bendik
Bendik
9 years ago

Link?
Hva konkret ble sagt? Forresten er Venstre imot kriminalisering i rusproblematikkrn. Står allerede i Stortingsprogrammet for 2009-13 at de ønsker avkriminalisering a la Portugal.
At det ikke er å gå langt nok kan vi dog skjønt være enige om.

Pleym
Pleym
9 years ago

Bendik, allerede i ingressen til denne artikkelen ligger linken til artikkelen med referat fra møtet – og der står det hva kandidatene sa om ulike temaer.

Anonym
Anonym
9 years ago

Venstre er de mest liberale i ruspolitikken i Norge, allikevel er ikke voksne Venstre på langt nær så liberale som Unge Venstre når det kommer til stykket.

Avholdslosjen har klart å selge inn et byråkrativelde med urinprøver og småfascistisk omskolering av uproblematiske rusbrukere som en slags avkriminalisering, og kuppet debatten i siste øyeblikk før stortingsmeldingen med dette og en blanding av hyllester til en feilet og moralistisk ruspolitikk. Så foreløpig står fremgang i narkotikapolitikken på stedet hvil. Legalisering kommer nok først i USA, så i deler av EU, og så kanskje til Norge noen tiår etter de andre.

trackback
9 years ago

[…] også min kommentar Venstre – et godt valg for liberalister? Kategori(er): Arrangementer, Partier og organisasjoner, […]

Erik Lundeby
Erik Lundeby
9 years ago

Synes liberale bør unngå sekteriske debatter om hvem som er liberale nok og på den riktige måten. Kjernen i liberal ideologi er den demokratiske rettsstaten og de sivile og politiske rettighetene, som sikrer individer og minoriteter grunnleggende friheter. Mange på borgerlig side vil kompromisse med disse av hensyn til trygghet, mange på sosialistisk side vil kompromisse med dem fordi de synes det ikke må bli forskjell på ting. Har vondt for å se at liberale kan finne noe parti som står stødigere på de liberale kjerneverdiene enn Venstre. Det andre blir detaljer vi kan diskutere.

trackback
9 years ago

[…] jeg snakket med Raja under debattmøtet for stortingskandidater i fylkeslaget nylig, gjorde han det klart at det for ham er 1.plassen – eller ingenting. Og det er forståelig. […]

Fra arkivet