Ukategorisert

Venstre – et godt valg for liberalister?

Efter gårsdagens paneldebatt og utspørring av kandidater til Venstres stortingsvalgliste i Akershus må jeg stille meg selv spørsmålet om Venstre er et godt valg for liberalister. Som overskriften på artikkelen om paneldebatten indikerer, var kandidatenes svar nedslående å høre på for liberalister.

Glem «blåhippien» Sveinung Rotevatn. Glem at Unge Venstres «nyliberalistiske linje» skremmer både sentrumskamerater og sosialister. Noen ideologisk orienterte ungdommer bidrar ikke til at Venstre kan ses på som et godt valg for liberalister, om paneldeltagerne var representative for partiet. Men rett skal være rett; Venstre skal bedømmes på politikken. For kandidatene skal jo stå på det landsmøtevedtatte partiprogrammet?

Stor avstand til liberalister
Man kan ikke vente undre fra at parti som først nylig kvittet seg med den idelogiske hybridmerkelappen sosialliberal. Jeg vil gå ut fra at også for Unge Venstre vil mange av svarene også oppfattes som sterkt negative. UVs sterke engasjement og argumenter i narkotikapolitikken har åpenbart ikke sunket inn blant kveldens paneldeltagere. Hvis kveldens panel var representative tviler jeg på at bl.a programkomiteens liberale standpunkter i gen- og bioteknologisaker i 1.utkastet til nytt partiprogram overlever landsmøtet.

Mitt engasjement mot KrF (se gårsdagens artikkel om paneldebatten) som en del av et regjeringsalternativ/-samarbeid har naturligvis med at partiet er illiberalt i verdispørsmål og sosialdemokratiske i økonomisk politikk. Som Jan Arild Snoen har konkludert med på nettstedet Minerva vil KrF være en bremsekloss for nødvendige liberale reformer. Og Venstre som liberalt parti mister troverdighet ved å samarbeide med et så illiberalt og utgiftsglad parti som KrF.

Venstre er ikke spesielt liberale i ruspolitikken. Det er ikke liberalt å være for Vinmonopolet, selv om man vil tillate salg av vin i butikk. Det er inkonsekvent å være for omsetning av rusmidler som alkohol og tobakk, men samtidig for at narkotikabruk skal være kriminalisert. Idag brukes cannabis som medisin en rekke steder, og Stortinget har selv uthulet forbudet ved å tillate sprøyterom, sprøytebuss, behandling med metadon, subutex, samt LAR-prosjektet. Det er åpenbart at Unge Venstre fortsatt har en (stor) jobb å gjøre på dette området.

Også Venstre rammes av min kritikk av KrF når det gjelder grenser for statens makt. Kveldens panel var påfallende vage i svare på hvor det skal kuttes i offentlig pengebruk. Kutt i skatter og avgifter og privatisering av offentlige oppgaver var fraværende som temaer. Det var bra at leder i Akershus Unge Venstre, Tord Hustveit tok opp den høye tollen på import av grønnsaker fra utlandet, men heller ikke individets rett til å handle lovlige varer uavhengig av landegrenser var noe stort tema for panelet.

Få kandidater tilstede – vanskelig jobb for nominasjonskomiteen
Selv om såpass som 40 – 50 personer valgte å være tilstede, og høre på de to som sannsynligvis kommer til å ende i en kampvotering om 1.plassen på nominasjonsmøtet 08.november er jeg usikker på hvor representative deltagerne var for lokallagene. Og panelet var altfor smalt rent geografisk selv om det var «topptungt». To viktige personer i fylkeslaget, mangeårig fylkesleder Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum) og Runar Bålsrud (ordfører i Hurdal) hadde i løpet av sommeren kommet til at de ikke ville kjempe om en topplass på listen. Romerike står dermed uten sine sterkeste kandidater, og kan risikere å havne utenom de 3 – 4 øverste plassene på listen. At Asker, som en sterk rival til Bærum ikke var representert, anser jeg som påfallende. Det er mange brikker som skal til før puslespillet av en valgliste er ferdiglagt. Nominasjonskomiteen får en vanskelig jobb, og jeg tviler på om de ble veldig mye klokere av kveldens møte.

Hva med sjansene til kveldens paneldeltagere? Erik Lundeby representerer en sterk Venstre-kommune i Follo. Siri Engesæth vil nok ikke kunne overskygge sambygding og stortingsrepresentant Borghild Tenden, men om Abid Q. Raja vinner førsteplassen kan Engesæth nå høyt opp. Spesielt fordi Bærum har så stor andel av Venstre-stemmene i Akershus.

Raja – regionuavhengig?
Abid Q. Raja var panelets 3.medlem i Bærum Venstre. Men til Liberaleren sa Raja at han ikke anser seg som representant for èn spesiell region i fylket. Han vil representere hele fylket, og mente at lokallagene på Nedre Romerike var de som kjørte ham frem som kandidat i nominasjonsprosessen. Men hva Raja anser seg som, kan være lite relevant når lokallagene skal «komponere» en god listetopp (altså de 3 – 4 øverste plassene). Han kan bli oppfattet som Bærumskandidat og representant for vestregionen. Da vil de andre regionene kreve plass til «sine» om Raja vinner 1.plassen. Dette kan gjøre det vanskelig for Siri Engesæth å nå opp blant de 2 – 3 øverste på listen.

Nominasjonskomiteens leder Astrid Ramnefjell

Nominasjonskomiteen, med Astrid Ramnefjell fra Bærum i spissen, får en vanskelig jobb i Akershus Venstre. Komiteen var godt representert på kveldens møte.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer