Ukategorisert

Hagen takket ja til jubileumsverv

Carl I Hagen har ikke brutt med sentralstyret i FrP, selv han gikk av som leder av seniororganisasjonen for en tid tilbake. Han har fått nytt verv og oppdrag av sentralstyret.

Hagen skal lede partiets jubileumsutvalg, et utvalg som skal planlegge feiringen av 40-årsjubileet som er 8. april 2013. Utvalget skal være rådgivende i forbindelse med neste års markering.

Carl I Hagens målsetning, ifølge Fremskritt, er at feiringen må som én av flere målsetninger være å styrke partiets posisjon. Hagen vil også markere fellesskapet internt i partiet.

Mest lest

Arrangementer