Ukategorisert

Høyre bør endre formålsparagraf

Høyre er ikke et frihetsparti og Høyre fremmer ikke eiendomsrett i spesielt stor grad. Formålsparagrafen, vedtatt i 1971, er ikke tråd med det mange Høyre-politikere fronter i folkevalgte organ.

Formålsparagrafen:
«Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid»

Det er mulig å ta Høyre i mange saker i forbindelse med formålsparagrafen, men la oss kun nevne én sak som beviser at Høyre gir blaffen i personlig frihet og eiendomsrett; røykeloven!

Når programkomiteen prøver hardt å gjøre Høyre til et stort folkelig sentrumsparti, burde komiteen endret formålsparagrafen. Frihetselskende mennesker, altså personer som kan eiendomsrettigheter, kaller Høyres spill for falskt!

Programkomiteen i Høyre skriver under punktet «Konkurransekraft», at Høyre har løsninger for et lavere skatte- og avgiftsnivå og en forenkling av det offentliges regel- og rapporteringskrav til næringslivet. Nå er dette et programutkast for neste valgperiode, men veldig lite i inneværende periode tyder på at Høyre har løsning for mer frihet for næringslivet. De som er uenige bør lese partiets alternative statsbudsjett.

Programkomiteen foreslår at friskoler ikke skal kunne betale utbytte til eierne. Det har i moderne tid alltid vært kluss mellom Høyre og eiendomsrett. Programkomiteen gjør lite for å rette opp rotet.

Det er også utrolig at et såkalt frihetsparti, ifølge formålsparagrafen, vil videreføre dagens spillpolitikk som bidrar til spill hos aktører på internett, aktører som ønsker å få konkurrere mot Norsk Tipping på likeverdige vilkår. Dagens spillpolitikk, som Høyres programkomité støtter, stinker!

Komiteen ønsker å videreføre TV-skatten med de ulempene det har for private aktører. Komiteen vil også åpne for politisk reklame og det er bra.

Det blir spennende å se hva de andre partiene kommer med når det gjelder helse og omsorg, men det er ingen ting som tyder på at Høyre skiller seg merkbart ut. Høyre er et utgiftparti på disse områdene, i god sosialdemokratisk tradisjon.

Høyres programkomité sier tradisjon tro nei til avkriminalisering og legalisering av narkotika, og programkomiteen vil oppmuntre til illegal omsetning av narkotika. Dumt, dumt, dumt! Det er også verdt å merke seg at «Frihetspartiet» Høyre vil legge til rette for mer fysisk aktivitet i befolkningen og vil stimulere til sunnere kosthold. Kun fantasien setter grenser for hva disse setningene kan bety i et parti som leker frihetsvennlig.

Komiteen ønsker at Høyre skal si nei til surrogati og eggdonasjon. På landsmøtet bør det bli debatt om mange av punktene, også dette.

På samferdsel, spesielt på veier, er det en konkurranse mellom politikerne om å være mest mulig positiv til utbygginger. Høyre deltar i konkurransen og kommer også de neste årene til å bruke mye, mye skattefinansierte penger på samferdsel. Hurtigruten skal bestå og programkomiteen ønsker et program der Høyre skal støtte subsidiering av cruisetrafikk. Jaja.

Programkomiteen ønsker å redusere det statlige eierskapet i næringslivet. Bra, bra, bra! For øvrig ser det ut til at Høyre viderefører blandingsøkonomien i næringspolitikken, altså samhandling mellom staten og private aktører. «Grenser for politikk» er ord høyrepolitikere er best på i festtaler.

Under «Styrking av lokaldemokratiet» med mer er det mye bra og betydelige endringer sammenlignet med dagens Norge. Kommunene skal, ifølge programkomiteen, få mer makt, fra å drive videregående skoler til skjenkepolitikk. Dette er et område Høyre skiller seg klart ut fra sammenlignet med for eksempel Arbeiderpartiet. Skillelinjer har norsk politikk altfor lite av!

Terror og alvorlig kriminalitet får betydelig plass i programforslaget. I programutkastet blir det lagt opp til betydelig mer bruk av penger, men også omorganisering av et system som ikke fungerte 22. juli 2011.

Det blir lagt opp til en innvandringspolitikk som gjør det lettere å bli arbeidsinnvandrer i Norge. Bra!

Programkomiteen ønsker også å gjøre kontantstøtten om til en lovpålagt kommunal ytelse. På landsmøtet bør det bli debatt om kontantstøtten, om det er riktig å bruke mer skattefinansierte penger på barnefamilier.

Programkomiteen legger ikke skjul på at Den norske kirke vil ha en særstilling i det norske samfunnet, selv om båndene mellom stat og kirke har blitt løsere. Kirkeforliket bør ikke hindre nye debatter om et skille mellom kirke og stat! Hint, hint landsmøte.

Programforslaget legger opp til å videreføre et høyt norsk bistandsnivå. Høyre er altså for skattefinansiert U-hjelp med alle ulempene det gir.

I vanlig Høyre-ånd ønsker programkomiteen å videreføre ordningen med verneplikt, selv om det er åpninger for moderniseringer i tråd med behovene i Forsvaret. Verneplikt og frihet er ikke hånd i hanske!

Dette var et lite utdrag fra programkomiteens utkast til Høyre-program for den neste valgperioden. Fram til 12. desember er det frist til å sende inn endringsforslag til programkomiteen, og liberale Høyre-politikere bør bruke anledningen til å endre partiprogrammet. Programmet blir endelig vedtatt på landsmøtet i mai 2013.

Hele programforslaget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer