Ukategorisert

Økt toll truer norsk matproduksjon

Pressemeldingen fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er så god, at Liberaleren like godt publiserer store deler av det som er sendt ut fra administrerende direktør Geir Andreassen.

–Økt toll på landbruksprodukter vitner om en regjering som setter partipolitikk foran hensynet til en sjømatnæring som er helt avhengig av tilgang til eksportmarkedene. Dette vil i sum svekke norsk matproduksjon, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHL.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er klar over at WTO-avtalen gir adgang til økning av tollnivået på varer som importeres til Norge. Men høyere tollmurer er ikke klok politikk i en tid der mange av våre handelspartnere sliter økonomisk.

–Dette skaper sterke reaksjoner ute. Vi eksporterer sjømat til 150 land, og det er et stort paradoks at mens G20-landene synes å være enig om å ikke innføre nye proteksjonistiske tiltak, så går verdens rikeste land, Norge, i motsatt retning. Dette er svært uklokt, sier Andreassen.

Sjømatnæringen eksporterer for over 50 milliarder kroner i året og utgjør den største matproduserende sektoren i Norge. Dette er en konkurranseutsatt næring som er avhengig av trygg og forutsigbar tilgang til markedene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer