Ukategorisert

Dette er viktig, dette er veldig viktig

Fremskrittspartiet vil prioritere reduksjon i skatter og avgifter. Finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen er klinkende klar om egen politikk samtidig som han kritiserer Høyre.

–I vårt alternative statsbudsjett for 2012 la vi opp til skattelettelser på 21 milliarder kroner. Uten at vi skal tallfeste det eksakt nå, sier det seg selv at 25 milliarder over en fireårsperiode er altfor lite. En undersøkelse som analyseinstituttet Menon har gjort for Akademikerne viser at det offentlige kan spare 20- 30 milliarder kroner i året på å profesjonalisere sine rutiner for offentlige innkjøp. Bare det er nok til å finansiere Høyres skuffende moderate skatteløfter, sier Solvik-Olsen til Frp.no.

Skatte- og avgiftspolitikken er egentlig spørsmål om hvor mye frihet hver borger skal ha over eget liv. Politikere som ønsker et høyt skattenivå ønsker et samfunn med minimal frihet og Høyre har i mange år vært i denne kategorien.

Solvik-Olsens utspill er viktig. At FrP kjører hardt på skatte- og avgiftspolitikk kan gi vind i seilene til opposisjonen i Høyre som ønsker en mer frihetsvennlig politikk. Høyres program blir vedtatt våren 2013, og det endelige programmet kan bli annerledes enn det programkomiteen har presentert. Det er også greit for liberalister å vite at i alle fall ett parti av de store ønsker å prioritere en politikk der borgerne får beholde mer av egne penger. Det er FrP som har vært skatte- og avgiftsvinneren på Stortinget de siste årene, uten at partiet har hatt stor konkurranse.

Lavere skatter og avgifter betyr mer frihet for borgerne!

Mest lest

Arrangementer