Notiser

Ønsker mer overvåking?

Befolkningen våknet i dag til meldinger om at nordmenn ønsker mer overvåking. Rett og slett en sjokkmelding som blant annet NRK presenterte.

De som tar seg bryet med å lese det som Institutt for samfunnsforskning har presentert, vil se at rapporten er langt mer nyansert enn det som blir slått opp i mange medier.

At mange borgere har tro på system som totalitære regimer bruker, er bekymringsverdig. Liberale mennesker må stå opp for den liberale rettsstaten og aldri har det vært så viktig som akkurat nå.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jon Wessel-Aas
9 years ago

Det er synd at NRKJ i et slikt oppslag, ikke holder dette opp mot funnene og anbefalingene til 22. juli-kommisjonen. Så ville man fått frem at det ikke er manglende kontroll- og overvåkningsfullmakter som er problemet, men snarere at manglende organisering og ledelse, samt, ikke minst, bruk av forhistoriske IKT-systemer, gjør at gjeldende fullmakter ikke blir utnyttet effekivt: http://www.uhuru.biz/?p=1134

Anonym
Anonym
9 years ago

Merkelig at folk tror at overvåkning hjelper når det er dokumentert at det har liten eller ingen virkning.

Fra arkivet