Ukategorisert

Et offensivt tilsyn

Det er bra at Datatilsynet påpeker at mange har en overdreven tro på overvåking.

Det er NRK som har intervjuet Bjørn Erik Thon, direktøren i Datatilsynet. Han kommer med mange flotte uttalelser i NRK-oppslaget.

–Jeg blir jo bekymret over at det er en økning i folks aksept av kontroll og overvåkning.

–Jeg tror nok at det er en ganske sterk tilbøyelighet til at folk tror at overvåkning bare rammer «de andre», og «de som man bør overvåke», og ikke en selv.

–Vi ser nok at folk har en overdreven tro på at overvåkning er det som hjelper, kanskje fordi det ikke er så mange tiltak man kan iverksette.

–Men mange steder så skrus nå kameraene ned fordi man ser at de ikke har noen effekt.

–Så vi må veldig, veldig nøktern og kritisk vurdere alle forslag som kommer om økt overvåkning, og foreta gode avveininger mellom effekten på den ene siden og personvern og den personlige friheten på den andre siden.

–Jeg tror det er helt sentralt at det sendes ut klare, politiske budskap om at vi faktisk ikke lever i et farlig land, men at vi fortsatt lever i et trygt land, slik at det kan være med på å dempe folks frykt og også aksept for mer overvåkning.

For egen regning legger Liberaleren til at politiet i dag har virkemidler til å bekjempe alvorlig kriminalitet og terror, men at organisering i etaten er elendig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer