Ukategorisert

Ønsker «gratis» barnehageplass

Hver barnehageplass i Norge er i stor grad skattefinansiert. Skattebetalerne bør ikke betale mer av regningen for den politiske satsingen på barnefamilier.

Det er Barneombudet som ønsker såkalt «gratis» barnehageplass, ifølge Vårt Land. Vi må legge til at ombudet ønsker gratisplasser til sårbare barn, en definisjon som kan omfavne mange barn.

Gjennom Nav-systemet har kommunene muligheter til å gi «gratis» barnehageplass til sårbare barn. Muligheten som Barneombudet ber om finnes allerede og det er unødvendig å lage en ny ordning som foreldre og foresatte kan utnytte.

Forøvrig er det ingen barnehageplasser i Norge som er gratis. Foruten litt egenbetaling blir plassene subsidiert av skattefinansierte penger.

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jone
Jone
9 years ago

Så de som ikke ønsker seg barn, eller ikke er i stand til å kunne få barn, skal likevel betale for at andre skal få kunne ha barn enda billigere.

Baltzersen
9 years ago

Ja, subsidieringen bør reduseres heller enn å økes — subsidiært holdes fast.

Dog er det interessant at skribenten omtaler satsing på kindergulag som satsing på barnefamilier.

Fra arkivet