Ukategorisert

Ønsker «gratis» barnehageplass

Hver barnehageplass i Norge er i stor grad skattefinansiert. Skattebetalerne bør ikke betale mer av regningen for den politiske satsingen på barnefamilier.

Det er Barneombudet som ønsker såkalt «gratis» barnehageplass, ifølge Vårt Land. Vi må legge til at ombudet ønsker gratisplasser til sårbare barn, en definisjon som kan omfavne mange barn.

Gjennom Nav-systemet har kommunene muligheter til å gi «gratis» barnehageplass til sårbare barn. Muligheten som Barneombudet ber om finnes allerede og det er unødvendig å lage en ny ordning som foreldre og foresatte kan utnytte.

Forøvrig er det ingen barnehageplasser i Norge som er gratis. Foruten litt egenbetaling blir plassene subsidiert av skattefinansierte penger.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer