Ukategorisert

Det kryr av militærnektere i Norge

I et land med verneplikt må vi akseptere at vi har politikere som valgte bort den militære førstegangstjenesten for siviltjeneste. Begge ordningene har vært en del av verneplikten.

I Norge er det mange militærnektere og slik har det alltid vært. Det er i dagens situasjon ikke spesielt kjent fordi det er et bittelite mindretall som må utføre den militære førstegangstjenesten. Siviltjeneste på grunn av pasifistisk og religiøst grunnlag er ikke lengre noe alternativ.

Tidligere, for en del år siden, var det mange som tok noen løgner for å slippe førstegangstjenesten eller bli dimittert fra tjenesten. Snakk med dine foreldre, eldre søsken eller andre som ble født på 50, 60 eller 70-tallet. Noen av disse kan fortelle fantastiske historier om hva som ble gjort for å komme seg unna/dimittert fra førstegangstjenesten. Det skjer fortsatt, men i mindre grad, ettersom få blir innkalt til tjeneste i nåtid.

Så har vi de som tydde til hvite løgner for å få siviltjeneste, altså alternativet til den militære førstegangstjenesten. I «gamle dager», for eksempel 80 og 90-tallet, måtte disse gjennomføre politiavhør, med puggede svar, før de ble godkjente som sivilarbeidere. Etter hvert forsvant politiavhørene og erklæringene kom. Det har aldri vært prinsipiell forskjell på førstegangstjenesten og siviltjenesten, begge tjenestene har vært tvangsarbeid for staten – også kalt slaveri av en del liberalister.

Det er noen som har valgt/fått fengsel for at de nektet verneplikten på prinsipielt grunnlag. Det finnes også eksempler på personer som har fått fengsel fordi de ikke møtte til førstegangstjenesten etter at søknaden om siviltjeneste ble avvist. Mange av disse har betalt en høy pris, rett og slett fordi det alltid har vært mulig å sluntre unna tvangstjenesten for staten gjennom mer eller mindre avanserte løgnhistorier.

Atle Ottesen, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, får nå kjeft for at han ble sivilarbeider som ungdom. Kritikken som kommer på VG.no er meningsløs. Årsaken er enkel; Atle Ottesen er ikke en unnaslunter. Han valgte siviltjeneste og fikk siviltjeneste, som har vært en del av verneplikten i Norge. Han har utført tvangstjenesten for den norske stat!

Som politisk rådgiver er han politiker og det har vært forsvarsministere som aldri har gjennomført verneplikten, blant annet Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) og Kristin Krohn Devold (H). Politikere i Forsvarsdepartementet er ikke eksperter på Forsvaret som fagfelt; de er politikere, verken mer eller mindre.

Lag et system med minimal misbruk! Det er på tide å avvikle verneplikten, altså tvangstjeneste for staten!

Mest lest

Arrangementer