Ukategorisert

Den norske spillpolitikken

Sånn bruker den norske staten skattefinansierte penger.

Geir Egholm møtte i tingretten på fredag. Han vil utfordre pokerlovgivning.

Egholm har ikke godtatt forelegget han fikk etter en pokerturnering i fjor. Han mener turneringspoker ikke er å regne som et lykkespill, men derimot et ferdighetsspill.

–Det er en prinsipiell sak for meg. Jeg mener Texas Hold’em er et ferdighetsspill, og at det derfor bør være lovlig. Derfor vedtok jeg ikke forelegget, sier Geir Egholm til Nettavisen.

I utgangspunktet bør det være klinkende likegyldig om spill er lykke- eller ferdighetsspill. Så lenge alt er basert på frivillige avtaler, bør spill være lovlig. Sånn er det ikke i formynderstaten Norge og forbudslinjen har dessverre bred politisk oppslutning, fra SV til sosialdemokratiske Høyre. Venstre og FrP er herlige unntak, selv om spillopposisjonen kan gå mye lengre i forslag som fremmes.

Spillpolitikk bør bli et tema i valgkampen, men det er fare for at det ikke skjer. Det er kun nyanser som skiller formynderne på Stortinget.

Geir Egholm fikk forelegg på grunnlag av straffelovens paragraf 383, der det heter at «den, som på offentlig sted foranstalter eller yter husrom til lykkespill, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder».

Geir Egholm, takk for at du tar kampen – selv om du mest sannsynlig kjemper en tapt kamp.

Mest lest

Arrangementer