Ukategorisert

SVs partiskatt

Det blir sjelden fremhevet at partiskatten i SV er omstridt.

I boka som tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo har utgitt, er SVs partiskatt et tema.Nettavisen skriver om en diskusjon mellom Ballo og Audun Lysbakken.

SVs vedtekter har et punkt om partiskatten:
«Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste. Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet som velger til tillitsvervet.

Landsstyret vedtar satser for partiskatt sentralt. Lokal- og fylkeslag utformer selv vedtekter om partiskatt og frivillige bidrag. Lokal- og fylkeslag kan også bestemme at det skal betales partiskatt av honorar for andre enn heltids eller deltids tillitsverv.»

Mest lest

Arrangementer