Ukategorisert

Mange handler allerede i utlandet

Landbruksministeren tror ikke økt på grensehandel med økte tollsatser.

Eller; ifølge NA24 sier Trygve Slagsvold Vedum følgende i en artikkel som har fått overskriften «Tror ikke folk vil handle i Sverige»:

— I hvert fall ikke nå i første omgang, for det er ingen grunn til at prisene skal gå markant opp etter nyttår. Det er mye viktigere hva som skjer med kronekursen i forhold til konkurranseforholdet.

Mange i Norge handler allerede i utlandet, noe Liberaleren har skrevet om mange ganger de siste årene.

Nordmenn handlet for 11,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet de siste fire kvartalene. Dette er en økning på nesten ni prosent fra forrige firekvartalsperiode, ifølge den siste artikkelen vi publiserte.

Spørsmålet er ikke om det blir handlet i utlandet, men om nordmenn vil handle mer i for eksempel Sverige etter at proteksjonistiske politikere øker tollsatsene.

Comments are closed.

Mest lest

Fra arkivet

 • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
  Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Med en klype saltMed en klype salt
  Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.