Ukategorisert

Ny ESA-sak mot Norge

ESA har i dag åpnet formell sak mot Norge i forbindelse med vannscooterforbudet.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener det norske regelverket er i strid med EØS-avtalen art. 11 om fri flyt av varer. Det blir anført at Norge går lenger enn nødvendig i å unnta områder fra vannscooterkjøring, som for eksempel områder for friluftsliv, fritidsboliger, boligområder, rekreasjonsområder og farleder.

Forskrift om bruk av vannscooter trådte i kraft 1. juli i år.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil fortsette dialogen med ESA, og vil komme med et svar innen fristen på to måneder, skriver han i en pressemelding som er publisert på Regjeringen.no.

Politiet har nok av oppgaver og det er ett av flere argument for at politikerne bør tillate bruk av vannscootere i Norge.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer