Ukategorisert

Styrker skolen?

Mer kulturskoleundervisning i skolen og SFO betyr ikke elevene blir bedre i det en del politikere kaller kjernefagene.

Hvorfor mange politikere vil at elevene skal ha undervisning i mye rart i den norske grunnskolen, er et spørsmål som er dårlig belyst. Undervisning i tradisjonelle kulturuttrykk bør barn og ungdommer få andre plasser enn i den skattefinansierte grunnskolen.

Onsdag sendte SV ut en pressemelding om at regjeringen vil bevilge 73,8 millioner kroner til en time med kulturskoletilbud i uken, innenfor skole/SFO-tiden for 1.-4.-klasse.

Fra høsten 2013 innfører regjeringen en skattefinansiert, men kalt gratis i regjeringen, kulturskoletime for alle barn i løpet av de fire første klassetrinnene. Tilbudet er frivillig og skal gis i tilknytning til skole eller SFO, og er ment som et samarbeid mellom skole/SFO og kulturskolen. Kommunene får midler tilsvarende hva det koster å bemanne tilbudet med lærere, for å sikre god kvalitet i tilbudet. Kommunene får også stor handlefrihet til å utforme tilbudet, ut fra hvilken kompetanse lærerne på stedet har. Forslaget kommer over statsbudsjettet for 2013, som legges fram 8. oktober, ifølge pressemeldingen.

Alle som er opptatt av skattefinansiert kultur kan sikkert si mye pent om kultursatsingen i grunnskolen og SFO, men elevene blir neppe bedre i matematikk av å synge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer