Ukategorisert

Sosialdemokratiske politikere er lottovinnere

Til tross for alle skatter og avgifter borgerne må betale, ønsker regjeringen å bruke 125 milliarder kroner av oljeinntektene.

Disse enorme inntektene gjør norske politikere til omtrent lottovinnere. Forskjellen mellom politikerne og en lottovinner er at politikerne vinner hvert år. Det er et tankekors at politikerne er avhengig av pengene fra petroleumsnæringen med tanke på hvor mye hver enkelt borger betaler i skatter og avgifter.

Regjeringen kaller budsjettet nøytralt. Det vil si at bruken av oljeinntekter vokser om lag i takt med verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Regjeringens forslag til budsjett gir en bruk av oljeinntekter på vel 125 milliarder kroner neste år. Det er 26 milliarder kroner under 4-prosentbanen og utgjør 3,3 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland.

Statsbudsjettforslaget viser også at regjeringen styrker samfunnssikkerheten og beredskapen. Om de slår opposisjonen er fortsatt usikkert, men regjeringen foreslår blant annet å øke bevilgningene til IKT i politiet og til ansettelser av politibetjenter.

Regjeringen øker også innsatsen til skattefinansiert kultur. Jo mer penger på kulturbudsjettet, jo mindre får du og jeg i egen lommebok til å prioritere de kulturuttrykk som vi ønsker å styrke. Kulturbudsjettet kan på en enkel måte vise forskjellen mellom sosialdemokratiske politikere og liberalister.

I dag og de neste dagene vil det være kamp mellom politikerne om hvem som bruker mest skattefinansierte penger på såkalte viktige områder. Diskusjonene kan tyde på store avstander mellom de politiske partiene, men i realiteten er det kun nyanser som skiller alternativene. Ikke bli lurt av den politiske debatten i forbindelse med statsbudsjettforslaget for 2013!

Mest lest

Arrangementer