Ukategorisert

Stemmerettsjubileet 2013

Å utvide demokratiet, gjerne med lavere stemmerettsalder, hadde vært den beste markeringen av Stemmerettsjubileet 2013.

Det blir ikke demokratiutvidelse i forbindelse med jubileet. Regjeringen vil heller bruke skattefinansierte penger på forestilling, en valgkampanje – noe som kan bli politisk reklame for dagens regjering og en internasjonal konferanse.

Barne- likestillings-, og inkluderingsministeren foreslår å bevilge 13 millioner kroner til feiringen av Stemmerettsjubileet 2013, melder Regjeringen.no.

Mer demokrati er ord politikerne bruker med jevne mellomrom, men ordene er omtrent uten betydning.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?