Ukategorisert

Ikke en gang ubegrenset med ressurser vil hjelpe

Det er ikke mangel på politiressurser som er årsaken til narkotikaomsetning og bruk av narkotika.

I dag er det et oppslag i Rogalands Avis om narkotikaproblemer i Sandnes kommune. En mor uttaler seg, en mor som har ei datter på 16 år som sliter med narkotikamisbruk. Mora kaller Sandnes et narkohøl i oppslaget.

–Politiet er veldig godt kjent med det, men de får ikke nok ressurser, slår hun oppgitt fast i artikkelen.

Vel, vel….

Det vil være umulig å føre en politikk som hindrer narkotikaomsetning og bruk av narkotika. Det eneste politikerne kan gjøre er å regulere hvor stort det illegale markedet skal være. En restriktiv politikk medfører et stort svart marked, slik det er i dag. En liberal politikk med liberalisering eller en form for liberalisering der forbudslinjen ikke er helt absolutt, ville ha begrenset det illegale markedet. Ingen av løsningene ville ha medført stopp i omsetningen eller forbruket, men en ny linje med hvit omsetning ville ha gitt politikerne større kontroll med omsetningen og påvirkningsmuligheter på rammevilkårene for aktørene som opererer i markedet. Krigen mot narkotika er for lengst tapt. Det oppsiktsvekkende at voksne personer tror det er politiets ressurser som avgjør om det er narkotikamisbruk eller ikke i samfunnet.

Et narkotikafritt samfunn er en illusjon. Jo raskere flertallet innser dette, jo bedre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer