Ukategorisert

Minn Høyre på at politiet har virkemidlene

På denne ukens kjøreplan på Stortinget, står interpellasjonen fra Høyres Michael Tetzschner om å forby tigging.

Saken er planlagt behandlet tirsdag 16. oktober.

Stortinget.no er teksten og spørsmålet til statsråden referert:
«Europol la i fjor frem en rapport som viser at organisert tigging ofte handler om menneskehandel. I dag vet vi at omreisende tiggere kan være et resultat av trafficking. Svake grupper utnyttes bevisst til tigging, og både barn, kvinner og menn er utsatt. Gatebildet i Oslo er i stigende grad et bilde på virkningene av trafficking: prostitusjon, narkotikaomsetning og nettopp tigging. De lokale folkevalgte må få sterkere innvirkning på hvordan grensen trekkes mot uakseptable aktiviteter og annet som gjør bymiljøene utrygge for innbyggerne. Lokale myndigheter har gode forutsetninger for å vurdere sosiale hjelpetiltak og ordensforskrifter i sammenheng. Et forbud mot tigging vil hjelpe i kampen mot menneskehandel. Vil statsråden overveie å gjeninnføre en lovhjemmel som kan gi bystyret i Oslo og andre aktuelle kommuner anledning til å forby tigging?»

Det er ikke tigging som er problemet, men aggressiv oppførsel fra personer som blir definert som tiggere. Politiet har allerede virkemidler mot aggressiv tigging, virkemidler det er bred enighet om på Stortinget. Ingen har rett til å true, plage, trakassere eller stjele fra andre. Stortingspolitikerne bør gjøre politiet i stand til å bruke verktøyene som allerede ligger i verktøykassa. Alt kan ikke og bør ikke være forbudt, noe Høyres Michael Tetzschner bør vite.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
  Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.