Ukategorisert

Minn Høyre på at politiet har virkemidlene

På denne ukens kjøreplan på Stortinget, står interpellasjonen fra Høyres Michael Tetzschner om å forby tigging.

Saken er planlagt behandlet tirsdag 16. oktober.

Stortinget.no er teksten og spørsmålet til statsråden referert:
«Europol la i fjor frem en rapport som viser at organisert tigging ofte handler om menneskehandel. I dag vet vi at omreisende tiggere kan være et resultat av trafficking. Svake grupper utnyttes bevisst til tigging, og både barn, kvinner og menn er utsatt. Gatebildet i Oslo er i stigende grad et bilde på virkningene av trafficking: prostitusjon, narkotikaomsetning og nettopp tigging. De lokale folkevalgte må få sterkere innvirkning på hvordan grensen trekkes mot uakseptable aktiviteter og annet som gjør bymiljøene utrygge for innbyggerne. Lokale myndigheter har gode forutsetninger for å vurdere sosiale hjelpetiltak og ordensforskrifter i sammenheng. Et forbud mot tigging vil hjelpe i kampen mot menneskehandel. Vil statsråden overveie å gjeninnføre en lovhjemmel som kan gi bystyret i Oslo og andre aktuelle kommuner anledning til å forby tigging?»

Det er ikke tigging som er problemet, men aggressiv oppførsel fra personer som blir definert som tiggere. Politiet har allerede virkemidler mot aggressiv tigging, virkemidler det er bred enighet om på Stortinget. Ingen har rett til å true, plage, trakassere eller stjele fra andre. Stortingspolitikerne bør gjøre politiet i stand til å bruke verktøyene som allerede ligger i verktøykassa. Alt kan ikke og bør ikke være forbudt, noe Høyres Michael Tetzschner bør vite.

Mest lest

Arrangementer