Ukategorisert

Tvang avler tvang

I 2010 ble det innført sesjonsplikt for kvinner, altså en tvangsordning. Kvinnelig sesjon ga ikke økt kvinneandel i Forsvaret.

Nå vil Per Sverre Opedal i Hæren gå lengre. Han ønsker kjønnsnøytral verneplikt, ifølge ulike medieoppslag i løpet av ettermiddagen og kvelden. Vi har hentet vårt eksempel fra VG Nett.

Verneplikt, eller militær førstegangstjeneste ettersom det er lite igjen av den gamle vernepliktsordningen, er det nærmeste vi kommer slaveri i Norge. Per Sverre Opedal ønsker også kvinnelige slaver. For han og hans avdeling er det ikke nok med bare menn.

I Norge ønsker de fleste et arbeidsmarked der alle får takke ja eller nei til et jobbtilbud. Verneplikten eller militær førstegangstjeneste bryter fullstendig med denne friheten.

Verneplikt er trolig å kaste bort skattefinansierte penger på noe som ikke virker. Det er hovedårsaken til profesjonaliseringen av Forsvaret de siste 10-15 årene. Til tross for at tvang ikke fungerer spesielt godt ønsker Per Sverre Opedal å utvide ordningen med tvang til også å omfatte unge kvinner.

Det er kun et bittelite mindretall som i dag gjennomfører førstegangstjeneste. Et årskull i Norge består av cirka 60.000. Av disse velger Forsvaret ut cirka 10 000 til å gjennomføre førstegangstjeneste. Hvorfor større tilgang på ungdommer når kun en bitteliten del av årskullet gjennomfører tjenesten? Galskap! Eller; Per Sverre Opedal ønsker å pine en større del av befolkningen.

Kvinnelig verneplikt er meningsløst. Det er ekstremt dumt! Nå bør Per Sverre Opedal, andre forsvarstopper og politikere ta det riktige skrittet, nemlig å velge frihet. La oss avvikle det som er igjen av verneplikten!

Tags:

Mest lest

Arrangementer