Ukategorisert

Gjør doping til gull for kriminelle

Det går trolig mot forbud på bruk og besittelse av doping. Det betyr at en del mennesker kommer til å tjene gode penger i det illegale markedet.

Norges Idrettsforbund har besvart Helse- og omsorgsdepartementet, som ønsker å kriminalisere erverv, besittelse og bruk av dopingmidlene som står på Legemiddelverkets dopingliste.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker nye regler inn legemiddelloven, og at overtredelse straffes med bøter eller fengsel.

–Et forbud vil samsvare med idrettens grunnverdier på dette området, og vil forsterke budskapet om at doping ikke hører hjemme i idrettsmiljøet verken innenfor eller utenfor den organiserte idretten, sier idrettspresident Børre Rognlien til Idrett.no.

At forbud er et elendig virkemiddel, vet vi fra kampen mot narkotika og kampen mot prostitusjon gjennom sexkjøpforbudet.

Liberaleren er for at hver arrangør, hver idrettsorganisasjon skal fastsette rammebetingelsene for sin idrett som en naturlig del av den private eiendomsretten. I tillegg mener vi at også idrettsutøvere, på lik linje med andre, skal ha rett til å putte hva som helst i egen kropp. Vi skiller ikke mellom cannabis, kaffe eller lagkameratens blod. Frihet til å behandle egen kropp etter eget ønske må være nøkkelen for alle som kjemper for økt frihet.

Det Liberale Folkepartiet er det eneste partiet som er like konsekvent som det Liberaleren er.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer