Ukategorisert

Ungdommenes budsjettforslag

Det hadde vært spennende å se budsjettforslag laget av ungdomspartiene.

Regjeringens forslag til statsbudsjett som kommer hver høst er godt kjent. Også Liberaleren omtaler regjeringens budsjettforslag. I ukene etter at regjeringen har presentert forslaget, kommer partiene med sine forslag. Liberaleren har etter hvert fått en tradisjon med å kommentere forslagene til Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Forskjellene mellom regjeringens forslag og forslagene fra opposisjonspartiene er veldig liten. Det vi vet veldig lite om, er hvordan ungdomspartiene tenker i budsjettsammenheng sammenlignet med moderpartiene.

Det hadde vært spennende å se statsbudsjettforslag fra FpU, Unge Høyre og Unge Venstre. Kanskje kan forslag fra ungdomspartiene tydeliggjøre prinsipielle forskjeller mellom de politiske partiene?

Utfordringen er herved gitt til ungdomspartilederne!

Mest lest

Arrangementer