Ukategorisert

Ny bistandspolitikk? Ja takk!

Høyre lanserer tanker for ny bistandspolitikk. Dersom det blir nytt flertall etter valget i 2013 og et flertall uten Kristelig Folkeparti, kan Høyres linje bli den nye norske politikken.

Det viktigste er uten tvil tanker om mer handel. Bedre adgang for u-landsprodukter til Norge bør det være tverrpolitisk enighet om, men adgang til det norske markedet betyr at mange politikere må slutte å beskytte norske aktører. Om Høyre har vilje til å si farvel til proteksjonismen får vi først vite på ordentlig i neste valgperiode.

Høyre vil dessverre fortsatt bevilge bistandspenger over skattefinansierte budsjett, men partiet vil bort fra prosentmål i bistanden. Dermed signaliserer Høyre reduksjon i skattefinansiert forbruk og det er bra.

Noen hovedpunkter som stortingsgruppen til Høyre har godkjent, ifølge Hoyre.no:
«-Antall land som mottar norsk bistand skal ned fra 112 til mellom 20 og 40.
-Bistanden skal konsentreres til Afrika og forsterke tettere samarbeid med andre giverland.
-Tradisjonell bistand utenfor Afrika kuttes helt, og skal bare gis til demokratioppbygging.
-Målet om 1 prosent bistand av brutto nasjonalinntekt oppgis.
-Bedre markedesadgangen for u-landsprodukter i Norge.»

En del spennende målsetninger, men har Høyre vilje til å gjøre omfattende endringer i norsk bistandspolitikk? Vi venter spent på svaret!

Mest lest

Arrangementer