Ukategorisert

Politikere følger opp politiske vedtak

Kjent politiker og lei politikk? Da blir du sikkert fylkesmann i et av de mange fylkene som er i Norge.

Det er personer med bakgrunn fra politikk som dominerer som statlige representanter i fylkene. Det er ekstremt mange fylkesmenn i dag som kommer fra sentrale verv i rikspolitikken. Det er faktisk smått utrolig at disse personene innehar kompetansen som kreves for å lede en stor organisasjon som fylkesmannsembetet er.

Ikke rart embetet står sterkt i Norge; mange av fylkesmennene har direktelinje til ulike partiledere.

Finnmark, Sogn og Fjordane og Vest-Agder har statlige representanter som ikke kommer fra rikspolitikken. Resten er avdankede politikere som har ansvaret med å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmennene utfører forvaltningsoppgaver, og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag fra flere departement.

Hele oversikten:
Østfold: Anne Enger
Oslo og Akershus: Valgerd Svarstad Haugland
Hedmark: Sylvia Kristin Brustad
Oppland: Kristin Hille Valla
Buskerud: Kirsti Kolle Grøndahl
Vestfold: Erling Lae
Telemark: Kari Nordheim-Larsen
Aust-Agder: Øystein Djupedal
Vest-Agder: Ann-Kristin Olsen
Rogaland: Tora Aasland
Hordaland: Lars Sponheim
Sogn og Fjordane: Anne Karin Hamre
Møre og Romsdal: Lodve Solholm
Sør-Trøndelag: Jørn Krog
Nord-Trøndelag: Inge Ryan
Nordland: Hill-Marta Solberg
Troms: Svein Ludvigsen
Finnmark: Gunnar Kjønnøy

Tags:

Mest lest

Arrangementer