Ukategorisert

Vil kutte subsidiene!

Landsstyret i Fremskrittspartiet vil kutte subsidiene til pelsdyrnæringen.

FrP-uttalelsen:
«Fremskrittspartiet tar dyrevelferd på alvor, og mener det er på tide å vise handlekraft, blant annet for å bedre forholdene for pelsdyr i bur.

Fremskrittspartiet vil fjerne alle subsidier til pelsdyrnæringen, og mener denne næringen må kunne stå på egne ben, og samtidig sikre god dyrevelferd.

Fremskrittspartiets landsstyre er opptatt av at kontrollen med pelsdyrnæringen må bli bedre. Når det blir avdekket vannskjøtsel av dyr i fangenskap, må dette få konsekvenser for de ansvarlige ved at det blir iverksatt sanksjoner.»

Uttalelsen er i liberalistisk ånd, både med tanke på økonomi og at mennesker ikke skal plage dyr. Er det stor etterspørsel etter plagg laget av pels, trenger ikke næringsaktører skattefinansierte subsidier.

Mest lest

Arrangementer