Ukategorisert

TVNorge vil ha politisk reklame

I dag lanserer TVNorge-gruppen (SBS Media) sin årlige samfunnsrapport hvor TV-familien tar for seg virksomhetens betydning for kunder, TV-seerne og samfunnet. Her kommer det blant annet fram at SBS Media vil utfordre forbudet mot politisk TV-reklame.

–Det særnorske forbudet mot politisk reklame strider mot ytringsfriheten. Det har den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) slått fast. Når forbudet itillegg bare gjelder tradisjonelt TV og ikke for eksempel levende bilder andre steder, viser det med all tydelighet at dette forbudet er en anakronisme, sier Harald Strømme, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TVNorge.

Dommen fra EMD bunner i en sak der en lokal-TV-stasjon underlagt TVNorge utfordret forbudet mot politisk reklame i 2009. Noen år senere utfordret TVNorge forbudet nok en gang ved å gi bort reklametid til alle politiske partier som ville benytte seg av muligheten.

Tidligere er det blitt argumentert mot politisk reklame på tre fronter: Økonomiargumentet beskriver farene for at de største politiske partiene lettere får tilgang til den dyre kommersielle tiden. Et annet argument er rett og slett at TV er et så «sterkt medium» at gjennomslagskraften vil øke forskjellene mellom de store og de små partiene. I tillegg har enkelte hevdet at den politiske TV-reklamen vil forflate den politiske debatten.

–Da vi ga bort politisk reklame ble det velsignet av daværende kulturminister Trond Giske (Ap) med begrunnelsen at denne gaven kom alle til gode, uavhengig av økonomisk kraft. Dermed har dagens regjering gjort det klart at det bare er det økonomiske argumentet som fremdeles gjelder, sier Strømme.

TVNorge vil jobbe for at Norge får en praksis for salg og visning av politisk reklame som er i tråd med EMDs dom og gjeldende politiske standpunkter, opplyser TV-kanalen.

(Pressemelding fra TVNorge, en pressemelding som ble godt mottatt i Liberalerens redaksjon)

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer