Ukategorisert

Enorm offentlig sektor på Svalbard

Tallene viser en enorm offentlig sektor på Svalbard, men det er også ille i landet for øvrig.

Nesten 60 prosent av alle sysselsatte på Svalbard arbeider i offentlig sektor. Størrelsen på offentlig sektor kan måles gjennom å sammenlikne antall sysselsatte i sektoren med antall sysselsatte i andre sektorer.

På Svalbard er nesten 60 prosent sysselsatt i offentlig sektor, mens andelen er 35 prosent i resten av landet, melder Statistisk sentralbyrå. Også 35 prosent er et veldig, veldig, veldig høyt tall og er mye av årsaken til det høye skatte- og avgiftsnivået som er i Norge.

Mest lest

Arrangementer