Ukategorisert

Formueskatt i spørretimen

Det er Høyres Gunnar Gundersen som ønsker svar fra statsråden.

Spørsmålet fra Høyre-representanten:
«Tidligere sentralbanksjef Gjedrem benyttet mange anledninger til å peke på økt boligskatt som et virkemiddel for å få ned boligprisene. Denne uken har samfunnsøkonomer hevdet at redusert formuesskatt generelt vil virke dempende på boligprisene. Økt boligskatt og redusert formuesskatt synes å kunne få samme effekt, skal en tro disse økonomene. Alle peker imidlertid på at skatt påvirker investeringsbeslutningene. Mener statsråden at folks investeringer påvirkes av formuesskatten og ser han noen betenkeligheter i det?»

Mest lest

Arrangementer