Ukategorisert

Staten blir større

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 utgjør statens totale inntekter og utgifter henholdsvis 1 314 milliarder og 1 065 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter har i forslaget til statsbudsjett for 2013 økt med 77 milliarder kroner, eller 6,2 prosent, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2012. Samtidig har de samlede utgiftene hatt en økning på 59 milliarder kroner, eller 5,8 prosent.

(Statistisk sentralbyrå)

Mest lest

Arrangementer