Notiser

The broken window fallacy – ødeleggelse er ikke vekst

Hvis ødeleggelse er så flott for økonomien, foreslår jeg at vi avkriminaliserer hærverk. Det skriver Tommy Austad, styremedlem i Liberalistisk Ungdom, på Farmann.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

Dette ser ut som en misforståelse av Schumpeters poeng.

Andy
Andy
9 years ago

Fullstendig misforståelse, ja.
Rett og slett en ny variant av den aldeles strålende «logikken» fra Holbergs Erasmus Montanus.

Anonym
Anonym
9 years ago

Konrad og Andy, dette har da ingenting med Schumpeter’s creative destruction å gjøre.

Dette er nåtidens østerrikere’s svar på Keynesianernes stimulansepakker. Og de referer Bastiat fra 1800-tallet.

Konrad
9 years ago

I så fall er det misforståelse av forskjellen på netto og brutto nasjonalprodukt, hvor det siste ikke trekker fra ødeleggelse av og slitasje på realkapital. BNP måler verdien av det som produseres av varer og tjenester (såkalt verdiskaping).

Fra arkivet