Ukategorisert

Nesten bare sentrumspartier i Norge

Dersom Åslaug Hagas definisjon er korrekt, har Norge altfor mange sentrumspartier.

Det var på et nettmøte på Nationen.no, at den tidligere senterpartilederen besvarte et spørsmål om hva begrepet sentrumspolitikk betyr.

–Det finnes sikkert valgforskere som har fancy definisjoner av sentrumspolitikk, men for meg innebærer sentrumspolitikk bla: tro på folkestyre og et ønske om at vanlige folk skal ha mer innflytelse på politikken enn idag, at naturressursene skal forvaltes og ikke forbrukes, at frivilligheten skal dyrkes, at folkekulturen skal gis albuerom, at hele landet gis mulighet til å utvikle arbeidsplasser, at primærnæringer og tradisjonell industri verdsettes, at og at man har et stort solidarisk hjerte for verdens fattige. Det er flere partier som kan sette noen av disse punktene på sin liste av kjernesaker, men det er kombinasjonen av sakene og verdiene som gjør sentrum spesiell. Så burde jeg selvsagt tatt med sosial fordeling. Og motstand mot EU-medlemskap. Det siste blir en naturlig konsekvens av sakene og målsettingene jeg har nevnt, skriver Haga i et svar på nettmøte.

Mest lest

Arrangementer