Notiser

Sløser bort milliarder

Høyre mener, og har helt rett i det, at det er mulig å effektivisere offentlig sektor. Reduserte offentlige utgifter bør resultere i lavere skatter og avgifter!

Comments are closed.

Fra arkivet