Ukategorisert

Gav disse kong Harald et skandaløst dårlig råd?

Ikveld sprakk nyheten om at Trond Ali Linstad skal få Kongens fortjenestemedalje. Tond Ali Linstad har drevet med mye i sitt liv, men er kjent for sin hyllest til Ayatollah Khomeini, å advare mot jødiske verdenskonspirasjoner, for uttalelser mot demokrati som styreform, og for homofobi. Hvem sitter i ordensrådet som gav kong Harald et så skandaløst dårlig råd?

Hvem er egentlig mannen som Medaljerådet vil gi denne kongelige utmerkelsen? Minervaskrivent Jan Arild Snoen skriver ikveld: «Det går en rød tråd gjennom Trond Ali Lindstads liv og virke: Han har alltid kjempet for å utbre totalitære ideer. Først kommunismen via AKP-ml, deretter islamismen med iransk inspirasjon.»

På Facebook og Twitter gjøres det en stor, kollektiv og frivillig innsats for å grave opp hva Linstad har uttalt om forskjellige temaer. Og man må virkelig holde seg fast i stolen når man leser hva han har uttalt og skrevet, bl.a på sitt nettsted koranen.no.

Om jødekonspirasjoner
har han ifølge VG skrevet: ««Vær kritisk til jøder i verden, når det gjelder den innflytelsen de har, innen aviser og andre medier, i mange politiske organer, og ved kontakter og nettverk som finnes til der hvor beslutninger fattes.» I intervjuet med VG står han for sine uttalelser. Historiker Terje Emberland sier til Dagbladet at Linstads uttalelser er «- Dette er klassisk antisemittisk konspirasjonsteori», som man bl.a finner i de såkalte «Sions vise protokoller«.

Om selvmordsbombere
har han ifølge VG skrevet: «- Å sprenge israelske soldater og militære kan være legitimt».

Linstad forsvarer at han får prisen
og sier til VG: «- Jeg får prisen for veldefinerte oppgaver med Urtehagen, og ser gjerne at man fokuserer på det. Jeg er også et oppegående og tenkende vesen ved siden av oppgavene mine, og det er der denne diskusjonene kommer inn. Jeg har vært frivillig lege i midtøsten, og har sett hva koloniseringen til Israel innebærer, sier han til VG.»

Hva Linstads eget nettsted skriver om tildelingen, kan du lese her.

Ifølge Dagbladet er Linstad såret over kritikken fra bl.a historiker Terje Emberland, og sier selv at han er antisionist, ikke antisemitt. Sionisme er ifølge Wikipedia en form for jødisk nasjonalisme.

Var det disse som gav kongen råd?
Siden Linstad har fått kongens fortjenstmedalje i sølv har kong Harald sannsynligvis fått råd fra et medaljeråd.

Dette står i årsberetningen for 2011:
«Kongens Fortjenstmedalje
Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII i 1908 til belønning for særlig fortjenstfull innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlig stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen personlig virksomhet av samfunnsnyttig betydning som kunst, kultur, vitenskap, sosialt og humanitært virke. Medaljen kan også tildeles ved særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen ligger betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktiv innsats innenfor eller utenfor sin arbeidsplass. Tjenestetidens varighet må i alminnelighet ikke være under 40 år. I helt spesielle tilfeller tildeles medaljen i gull. Søknad om tildeling stiles til H.M. Kongen og sendes gjennom Fylkesmannen. Søknad om tildeling av Kongens Fortjenstmedalje bør innsendes i nær tilknytning til opphør av den virksomhet som skal belønnes. Det er i 2011 avholdt åtte
mottakelser for medaljemottakere med ledsagere.»

Så la oss se litt på hvem et er som kan sitte i medaljerådet:
Hoffsjef (leder) Åge B. Grutle

Kanskje kan noen av disse også være medlem av medaljerådet:
Kabinettsekretær (nestleder): Knut Brakstad
Kansellisjef: Anders Flågen
Ordenssekretær: Sven Gj. Gjeruldsen

I 2011 bestod ordensrådet (for Den kongelige norske fortjenstorden) av Hoffsjef Åge B. Grutle (leder) som for øvrig i 2011 har bestått av kabinettssekretær Berit Tversland, kansellisjef Anders Flågen, assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen og seniorsekretær Bjørg Wilmann. Medaljerådet har hatt fem møter i 2011. Kilde.

NB! Liberaleren gjør oppmerksom på at denne del av artikkelen (om medaljerådet) er endret, efter korrigeringer fra leserne.

Hvordan er prosessen?
Noen foreslår kandidater, f.eks via fylkesmannen, som i Oslo og Akershus heter Valgerd Svarstad Haugland. Så går forslagene videre til Medaljerådet, før kongen fatter en beslutning.

Oslos ordfører Fabian Stang har bestemt seg for at han ikke kommer til å være den som deler ut den kongelige heder til Trond Ali Linstad.

Kongehuset skyter seg selv i foten
Kongelige ordener og utmerkelser er noe vås som enkelte liker å smykke seg med. Skal disse fortsette å bli delt ut må kongehusets ordensråd vise et minimum av kunnskap og innsikt i samfunnet. Ytringsfriheten skal være så fri som det går, men det er like misforstått å tildele Trond Ali Linstad en kongelig utmerkelse som det var å gi Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen. Kongehuset har advart mot rasisme og diskriminering, og på mange måter stilt seg i bresjen for et pluralistisk samfunn. Å tildele en kongelig utmerkelse til en som sprer jødehat og antisemittisk propaganda, og ytrer homofobe holdninger er stikk i strid med kongehusets inkluderende linje.

Kan tildelingen stoppes eller trekkes tilbake?
Christopher Rødsten har sendt en epost til Slottet, og lagt ut teksten på Facebook:

«post[at]slottet.no
Til kabinettsekretæren

Jeg er en av dem som er forferdet over at man i det hele tatt kan tenke på å gi Kongens fortjenestemedalje til en person som Trond Ali Lindstad. En mann som bevisst fremstår som en budbringer og forherliger av det fascistiske , menneskefiendtlige, jødehatende, terrorstøttende skrekkregimet i Iran, et regime som så sent som i 2009 brukte utstrakt vold og voldtekter for å slå ned på demokratiske protester mot valgfusk, og som rutinemessig avretter folk som er homofile. I tillegg er regimet utilslørt på vei til å skaffe seg atomvåpen i strid med internasjonale avtaler og har flere ganger truet med å utslette Israel. Trond Ali Lindstad er dette regimets trofaste propagandist som sprer konspiratoriske løgner om jøder. Trond Ali Lindstad har gått i bresjen for å skape institusjoner som virker anti-integrerende, og for at muslimer ikke skal ta del i norsk virkelighet. Effekten av hans arbeid er at integrering av muslimer blir enda vanskeligere. Hvis Kongen beslutter å gi denne mannen fortjenestemedalje, krever jeg at han abdiserer.

Med vennlig hilsen»

Man kunne lagt til, som en annen liberalist på Facebook: Å gi kongens fortjenestemedalje til Trond Ali Lindstad er et hån mot alle demokratiforkjempere, alle sekulære, alle kvinner, homfile og jøder. Medaljen er heretter null verdt.

Liberalerens oppfordring er klar: Her er det bare å engasjere seg!

NB! Efter tilbakemeldinger fra leserne vil vi klargjøre: Det er ikke nødvendig å ha med hele teksten i forslaget til epost. Man kan f.eks fjerne siste setning, om at kongen bør abdisere..

NTBs artikkel om tildelingen

Mest lest

Arrangementer