Notiser

Innfører sensurlov

–For det første bryter denne loven med det grunnleggende menneskeverdet og retten til å leve ut sin legning. For det andre er det også en kraftig innstramming i ytringsfriheten, hvor man kan straffes med 5 års fengsel for ytringer, sier Paul Joakim Sandøy til Ungehoyre.no.

Mest lest

Arrangementer