Ukategorisert

Fortjener ikke Linstad utmerkelse fra kongen?

Noen tror visst at motstanden mot at Trond Ali Linstad skal få Kongens fortjenestemedalje i sølv handler om å kneble en person på grunn av hans ekstreme meninger. Det er fullstendig misforstått.

Liberaleren er tilhenger av ytringsfrihet i sin reneste form. Det er en ubetinget fordel å få meninger og holdninger ytret – for dermed å kunne ta til motmæle, og debattere ytringenes innhold. Å undertrykke meninger betyr ikke at disse meningene forsvinner. De lever videre, under overflaten. Uimotsagt.

Liberaleren tror på menneskets medfødte rettigheter. Mennesket eier seg selv, og dermed retten til å ytre seg. Det påhviler derimot ingen andre hverken å høre på, viderebringe eller akseptere en persons eller grupperings meninger og holdinger.

Ut fra ovenstående prinsipper, som Liberaleren regelmessig klargjør, er det absurd å tro at vi ved å gå mot at Trond Ali Linstad får Kongens fortjenestemedalje i sølv undertrykker hans meninger. Tvert imot. Vi vil at meningene og holdningene hans skal frem i lyset. Fordi det han står for er så langt unna vårt grunnsyn at vi vil ha anledning til å argumentere mot ham.

Liberalerens redaksjon er motstandere av monarkiet. At kongehuset blamerer seg selv ved å gi en utmerkelse til Trond Ali Linstad ville derfor greit for vår «sak»; å avskaffe monarkiet i Norge.

hvorfor engasjerer vi oss da så sterkt mot at Trond Ali Linstad skal få kongens fortjenestemedalje i sølv?

Begrunnelsen for at Linstad skulle få utmerkelsen er jo hans innsats for integrering av innvandrere i Oslo. Dèt er jo positivt, forutsatt at gjerningene hans faktisk bidrar til integrering. Han får altså utmerkelsen for gjerninger, ikke meninger.

Problemet med gå i ham en utmerkelse er at det kan oppfattes som en påskjønnelse til hans meninger. Og utmerkelsen kan bli brukt for å løfte meningene hans opp; Se, disse meningene er autorisert av kongen selv!

Derfor:

Liberaleren ønsker ikke å bidra til utbredelse av konspirasjonsteorier om jødenes makt i Norge og verden forøvrig. Liberaleren ønsker ikke å bidra til jødehat.

Liberaleren ønsker ikke å bidra til hvitvasking av eller forståelse for prestediktaturet i Iran, eller at deres ideologi, holdninger, eller styresett skal få flere tilhengere i Norge.

Liberaleren ønsker ikke å bidra til at Ayatolla Khomeini anses som noe forbilde i noen ideologisk, politisk eller religiøs sammenheng.

Liberaleren ønsker ikke å bidra til at det rakkes ned på rettsstaten og demokratiet i Norge, eller forutsetningene for vårt samfunnssystem; individuelle rettigheter som personlig frihet, ytringsfrihet og religionsfrihet.

Liberaleren ønsker ikke å bidra til at homofili som legning eller homofilt samliv stemples som avvik og uønsket i samfunnet.

Liberaleren ønsker ikke å bidra til et kvinnesyn som fratar kvinner retten til selv å bestemme over sitt liv, sitt utseende og påkledning.

En kongelig utmerkelse til Trond Ali Linstad ville bidratt til det motsatte av hva Liberaleren ønsker om de ovennevnte temaer.

Uansett hvor prisverdige Linstads handlinger måtte være oppveier de ikke meninger som undergraver det liberale demokratiets eksistens og prinsipper. Forsvaret av dem kommer først. Ihvertfall for Liberaleren.

Samleside for Liberalerens artikler om tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Trond Ali Linstad.

Mest lest

Arrangementer