Ukategorisert

Fortjenstmedalje slettes

Trond Ali Linstad ble foreslått til Kongens fortjenstmedalje for sitt mangeårige arbeid for integrering av minoriteter gjennom sitt virke som fastlege på Grønland og sitt arbeid med Urtehagen. For dette samfunnsnyttige arbeidet ble han tildelt medaljen.

Fortjenstmedaljen er personlig, knyttet til et livsverk. Den innsats som hedres må inngå i en helhet som er forenlig med medaljens formål.” I denne saken hadde ikke hoffet skaffet seg tilstrekkelig oversikt til å kunne foreta en slik helhetlig vurdering. Denne beklagelige forsømmelsen er mitt og hoffets ansvar”, sier hoffsjef og leder for medaljerådet, Åge Grutle.

Respekt for ytringsfriheten må selvsagt ligge til grunn også for behandlingen av medaljesaker. Vi vil normalt være ytterst varsomme med å gi karakter til foreslåtte kandidaters ytringer. I en ny gjennomgang av denne saken har vi imidlertid heftet oss ved skriftlige ytringer som synes egnet til å mistenkeliggjøre jøder som folkegruppe og som minner om den spesielle floraen av stigmatiserende konspirasjonsteorier om det jødiske folk. Vi har også heftet oss ved språkbruk som kan fremstå som stigmatisering av homofile. Linstad har til oss gitt uttrykk for at hans ytringer ikke er å forstå på denne måten. Fra hoffets side har vi likevel kommet til at Linstads ytringer slik de fremstår og blir oppfattet, ikke er forenlige med Fortjenstmedaljens formål. På denne bakgrunn slettes tildelingen av Fortjenstmedaljen til Trond Ali Linstad.

”Jeg beklager sterkt at vi har bragt Linstad opp i denne situasjonen”, sier Grutle.

(Hentet fra Kongehuset.no)

Mest lest

Arrangementer