Ukategorisert

Fortjenstmedalje slettes

Trond Ali Linstad ble foreslått til Kongens fortjenstmedalje for sitt mangeårige arbeid for integrering av minoriteter gjennom sitt virke som fastlege på Grønland og sitt arbeid med Urtehagen. For dette samfunnsnyttige arbeidet ble han tildelt medaljen.

Fortjenstmedaljen er personlig, knyttet til et livsverk. Den innsats som hedres må inngå i en helhet som er forenlig med medaljens formål.” I denne saken hadde ikke hoffet skaffet seg tilstrekkelig oversikt til å kunne foreta en slik helhetlig vurdering. Denne beklagelige forsømmelsen er mitt og hoffets ansvar”, sier hoffsjef og leder for medaljerådet, Åge Grutle.

Respekt for ytringsfriheten må selvsagt ligge til grunn også for behandlingen av medaljesaker. Vi vil normalt være ytterst varsomme med å gi karakter til foreslåtte kandidaters ytringer. I en ny gjennomgang av denne saken har vi imidlertid heftet oss ved skriftlige ytringer som synes egnet til å mistenkeliggjøre jøder som folkegruppe og som minner om den spesielle floraen av stigmatiserende konspirasjonsteorier om det jødiske folk. Vi har også heftet oss ved språkbruk som kan fremstå som stigmatisering av homofile. Linstad har til oss gitt uttrykk for at hans ytringer ikke er å forstå på denne måten. Fra hoffets side har vi likevel kommet til at Linstads ytringer slik de fremstår og blir oppfattet, ikke er forenlige med Fortjenstmedaljens formål. På denne bakgrunn slettes tildelingen av Fortjenstmedaljen til Trond Ali Linstad.

”Jeg beklager sterkt at vi har bragt Linstad opp i denne situasjonen”, sier Grutle.

(Hentet fra Kongehuset.no)

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
llersta
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Fortjenstmedalje slettes: http://t.co/qAajv7bW

Solvik_liberal
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Fortjenstmedalje slettes: http://t.co/qAajv7bW

Anonym
Anonym
9 years ago

Liberaleren burde strengt talt ikke bry seg om en medalje som deles ut av en gruppering i det norske samfunnet de er motstandere av. Det er å gi kongehuset ytterligere legitimitet. Men det har dere kanskje tatt høyde for og nevnt i sakene deres om dette?

Pleym
Pleym
9 years ago

Det stemmer. Les gårsdagens kommentar: «Fortjener ikke Linstad utmerkelse fra kongen?»

Larzh
Larzh
9 years ago

Denne såkalte «kongen» som deler ut sine «fortjenestemedaljer» får holde på med sitt, som han pleier. Herr Lars’ (dvs. min) «fortjenestemedalje» deles ut ved leilighet ved Østensjøvannets bredd annenhver søndag fra klokken 11 til klokken 13.30 og fremover. Møt opp!

Anita Nyholt
9 years ago

Det var kanskje ikke denne uttalelsen som ble sterkest fordømt, men jeg ønsker å synliggjøre den: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151096067437461&set=a.422116727460.232533.531642460

Pleym
Pleym
9 years ago

Bra, Anita!

Og jeg gremmes over å ha glemt denne på listen over saker i gårsdagens artikkel her på Liberaleren.

Fra arkivet